Beviljade bygglov visar negativ trend för lokaler

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & prognoser, presenteras en sammanställning av antalet beviljade bygglov för lokaler.

Beviljade bygglov visar negativ trend för lokaler 1
Beviljade bygglov visar negativ trend för lokaler, foto: Mikael Tannus

Beräkningarna baseras på statistik från SCB. När de beviljade byggloven för privata och offentliga lokaler summeras framträder en negativ trend. Emellertid är det endast den offentliga sektorn som svarar för nedgången medan den privata sektorn visar tillväxt. Totalt sett indikerar antalet beviljade bygglov för lokaler en minskning med 5-10 procent på ca ett års sikt. I NAVET Analytics senaste konjunkturrapport förväntas emellertid en mer positiv trend för de offentliga husbyggnadsinvesteringarna jämfört med de privata.

Källa: Marknadssignaler & prognoser, SCB