Begagnatmarknaden till och med 16/4-2020

Vroom har vid flera tillfällen presenterat statistik som visat hur marknaden för nyare begagnade bilar utvecklats under den senaste tiden.

Begagnatmarknaden till och med 16/4-2020 1Anledningen till detta var att vi får mycket frågor kring hur bilmarknaden påverkas av den rådande coronakrisen. Tittar man på nybilsförsäljningen så är det för tidigt för att kunna uttala sig om hur stor nedgången i marknaden är. Detta eftersom vi mäter leveranser i form av ägarbyten och då det på nybilsmarknaden finns en inbyggd tröghet i och med att den genomsnittliga tiden mellan order och leverans där är relativt lång.

Däremot kan vi säga ganska mycket om hur utvecklingen ser ut på begagnatmarknaden. Detta eftersom tiden mellan order och leverans där är relativt kort. Utvecklingen på begagnatmarknaden kan i sin tur ge en viktig indikation på hur efterfrågan på bilmarknaden ser ut i stort.

Förra publiceringen av statistik sträckte sig fram till och med 31 mars. Vi kan idag visa siffror som sträcker sig till och med den 16 april. Det är viktigt att tänka på att både vecka 15 och 16 påverkas av påskhelgen som förra året låg en vecka senare. Vi kommer framöver löpande publicera ny statistik som visar begagnatmarknadens utveckling per vecka och dag.

I vår analys har vi valt att fokusera på personbilar i åldersspannet 7-60 månader. Vi tittar både på försäljning från bilhandel till slutkund och på transaktioner inom bilhandeln. Den data för ägarbyten vi har idag sträcker sig fram till den 16 april.

Bilhandel till slutkund

Den största delen av begagnatmarknaden är den där bilar säljs från återförsäljare till slutkund. Det absolut vanligaste här är att slutkunden är en privatperson. I det första fallet har vi valt att titta på ägarbyten/leveranser per vecka och då jämföra respektive vecka 2020 med motsvarande vecka 2019. Sedan förra uppdateringen ser vi att marknaden faktiskt ökade med 10% under v14 jämfört med veckan innan. Detta efter att dessförinnan ha fallit fyra veckor i rad. Däremot föll marknaden tillbaka igen v15 men då ska det påpekas att detta var påskveckan med färre arbetsdagar än normalt.

Antal ägarbyten per vecka samt jämförelser med tidigare veckor och motsvarande period 2019 visas i diagrammet och tabellen nedan.

Begagnatmarknaden till och med 16/4-2020 2

Begagnatmarknaden till och med 16/4-2020 3

Ägarbyten per dag

För att fördjupa analysen har vi också valt att titta på antalet ägarbyten per dag under hela 2020 och för samma period 2019. Här kan man till exempel tydligt se att fredagar är den dag i veckan då det normalt sker flest leveranser/ägarbyten och att helgerna ligger på en väldigt låg nivå. I diagrammet för 2020 ser man tydligt att marknaden har minskat vecka för vecka efter v9 för att därefter vända upp igen v14. Även vecka 15 ser relativt ”stark” ut när man tittar dag för dag och tar hänsyn till påskhelgen. Tisdag till torsdag v16 ligger på ungefär samma nivå som motsvarande dagar v13.

 

Begagnatmarknaden till och med 16/4-2020 4Begagnatmarknaden till och med 16/4-2020 5

Stockholm jämfört med övriga landet

Vi ser fortfarande ingen större skillnad i utvecklingen för Stockholm jämfört med hur det ser ut i övriga landet. Begagnatmarknaden i Stockholms län står generellt sett för ungefär 20% av totalmarknaden för den typ av bilar vi här mäter.

Bilhandel till bilhandel

Under v14 gjordes totalt 1 338 ägarbyten inom bilhandeln av den typ av bilar vi här mäter. Detta är ungefär samma volym som veckan innan. Däremot föll antalet transaktioner kraftigt v15. Återigen ska det påminnas om att påsken inföll v15 vilket påverkar antalet transaktioner inom bilhandeln.

Begagnatmarknaden till och med 16/4-2020 6

Det ska särskilt påpekas att hela denna analys bygger på ägarbyten. Också på begagnat finns ledtider mellan order och leverans även om dessa är väsentligt kortare än vid försäljning av nya bilar. Med andra ord så har vi en viss eftersläpning och det kan därför komma att visa sig att marknaden är väsentligt sämre, eller kanske bättre än vad som här indikeras.

Vi kommer under den närmaste tiden följa utvecklingen på bilmarknaden mycket noggrant, både för nya och begagnade bilar. Vi kommer löpande att uppdatera denna typ av information för att ge en så bra bild som möjligt om hur svensk bilmarknad påverkas av situationen i samhället.