Barracuda lanserar Cloud Security Guardian för Microsoft Azure

Nu blir säkerhetsarbetet i molnet både enklare och effektivare. Integrationen mellan Barracudas Cloud Security Guardian och Microsofts molnplattform Azure ger en tjänst med hög grad av automatisering och kraftfull visualisering.

Barracuda lanserar Cloud Security Guardian för Microsoft Azure 1Samtidigt har Cloud Security Guardian en mycket hög kapacitet att möta gällande regelverk och minska de säkerhetsrisker som uppstår när man flyttar till eller arbetar i publika molnmiljöer.

Nya Cloud Security Guardian för Azure är gjord för att möta kraven från både säkerhetsansvariga och molnutvecklare. Lösningen gör det möjligt att snabbt utveckla och lansera nya molntjänster och arbetssätt i Azure samtidigt som man får en mycket god kontroll över säkerheten och IT-infrastrukturen.

– En av de viktigaste fördelarna med publika molnlösningar är flexibiliteten och möjligheten att göra snabba anpassningar. Men på samma gång är just flexibiliteten en säkerhetsmässig utmaning. Med Barracuda Cloud Security Guardian får man nu snabbt full kontroll över nätverk, applikationer och behörigheter, säger Peter Gustafsson, ansvarig för IT-säkerhetsföretaget Barracuda Networks i Norden.

Möter säkerhetsutmaningarna i molnet

Under nästa år kommer hela 80 procent av de intrång som sker i molnet att bero på användarnas felkonfigurering, behörighetsslarv och stölder inifrån organisationer. Det framgår av en rapport från Gartner. Det är alltså inte sårbarheter hos molntjänstleverantörerna som är det största problemet.

– Den nya integrerade SaaS-tjänsten gör det möjligt att möta den utvecklingen på ett mycket effektivt och säkert sätt. Det här är också ytterligare ett tydligt exempel på hur vi kan integrera våra tjänster med Microsofts, fortsätter Peter Gustafsson.