Barclays och HCL Technologies utökar strategiskt partnerskap

Det globala teknologiföretaget  HCL Technologies(HCL), och Barclays utökar sitt strategiska partnerskap.

Rahul Singh HCL Technologies

HCL har av Barclays även utsetts till prefererad partner inom IT-infrastrukturtjänster och de två företagen kommer att utveckla partnerskapet globalt och med särskilt fokus på tjänster för digitala arbetsplatser.

HCL kommer att tillämpa sina investeringar inom AI och automation, inklusive DryICE-plattformen, för att utveckla användarupplevelserna för fler än 80,000 Barclays-anställda i 26 länder. HCL kommer även att leverera stordatortjänster till Barclays.

Som en del av avtalet är intentionen att 460 Barclays-anställda vid företagets Operations Center i Litauen går över till HCL, vilka lovar att inleda en satsning på teknologirelaterade leveranscentra i Litauen. Avtalet med HCL ligger till grund för Barclays beslut att avsluta sin egna verksamhet i Litauen och de återstående anställda erbjuds avgångspaket.

Kontraktet mellan HCL och Barclays har ännu inte klubbats igenom rent juridiskt utan inväntar notifieringar enligt gällande regleringar för banksektorn. Båda företagen hoppas att affären slutförs under det första kvartalet 2019.

Rahul Singh, President of Financial Services på HCL Technologies, säger att partnerskapet med Barclays är ett viktigt erkännande av HCLs kompetens inom projekt relaterade till digitala arbetsplatser och automation. Vi har redan fler än 10 000 människor i Europa, vilka servar fler än 200 europeiska kunder. Den nya överenskommelsen innebär att HCL ska leverera transformationstjänster till såväl Barclays som till andra stora företag som är baserade i Litauen. Många välkända varumärken har redan verksamhet i Litauen och vi ser en stor potential här, inte minst tack vare ett attraktivt investeringsklimat och tillgång till specialistkompetens.

Globalt initiativ med fokus på verksamhetsoptimering

Mariano Andrade Gonzalez, the Head of BGOL, kommenterar: Vi var först med att etablera ett servicecenter i Litauen, och det ledde till att fler stora utländska företag också gjorde det. Vi är stolta över att ha varit del av utvecklingen inom IT- och tjänstesektorn. Vi följer löpande upp så att kvaliteten och servicenivåerna som vi levererar ligger i linje med Barclays långsiktiga strategi. Som en del av detta har vi beslutat att optimera verksamheten vilket innebär att ett antal roller kunde föras över till HCL, som vi har arbetat med i flera år. Vi valde HCL eftersom vi känner till företaget så väl och vi delar både värderingar och arbetssätt på många sätt.

M. Andrade Gonzalez menar att Litauen-satsningen varit lyckad trots att företaget nu lämnar:

–  Vi är tacksamma över det välkomnande som Litauen visat oss, för den kompetens som vi kunnat tillgodogöra oss och för en väl utvecklad infrastruktur. Vi har genomfört många lyckade projekt som gynnat både oss som företag och Litauen som land. Vi har alltid varit, och kommer alltid att vara positivt inställda till Litauen och vi rekommenderar Litauen till partners och utländska investerare.