Bankomat och EVRY förlänger avtal om kontantautomater

Bankomat och EVRY har ingått ett omfattande avtal för leverans av system och tjänster för samtliga av Bankomats cirka 1800 uttags- och insättningsautomater i Sverige.

Björn Ivroth, CEO i EVRY

Det samlade värdet uppgår till cirka SEK 330 miljoner under en period av tre år. Det nya avtalet gäller från den 1 april 2019 och har en option att förlängas ytterligare två år.

Det nya kontraktet är en förlängning av dagens avtal, där EVRY levererar hela värdekedjan kopplat till Bankomats insättnings- och uttagsautomater. EVRY har varit Bankomats samarbetspartner sedan 2011, och där EVRY hanterar allt från programvara och drift till första linjens support, tekniskt underhåll, beräkning av mängden kontanter i varje automat och beställning av kontanter.

Bankomat är ledande inom kontanthantering i Sverige och har cirka 1800 kontantautomater på fler än 500 orter.

Bankomat hämtar och levererar kontanter hos Sveriges Riksbank och effektiviserar kontanthanteringen i Sverige via sina depåer. Bankomat erbjuder i huvudsak kontantuttag via sina automater men även uttag och insättning av utländsk valuta, kontoutdrag, överföringar och ändring av PIN-kod, beroende på vilka tjänster de olika bankerna önskar att erbjuda till sina kunder.

– Efterfrågan på att ta ut och sätta in kontanter är fortfarande stor bland svenskarna, trots att de digitala betalsätten ökar. Trots det spelar kontanterna en viktig roll i samhället och vi etablerar nu fler och fler kontantcenter, där man både kan ta ut och sätta in sedlar.

– EVRY är en tillförlitlig samarbetspartner för oss och levererar med hög kvalitet. Tillsammans med EVRY kan vi erbjuda både kostnadseffektiva tjänster samtidigt som de tar ansvar för hela värdekedjan kopplat till våra automater, som bidrar med att optimera vår kontanthantering, säger Nina Wenning, VD i Bankomat.

– Bankomats automater har mycket hög tillgänglighet, vilket har bidragit till att ge företaget ett bra renommé. Vi är glada för det förnyade förtroendet och ser fram emot att fortsätta samarbetet med att säkra Bankomats hantering av kontanter i det svenska samhället. Med moderna lösningar täcker vi alla krav till funktionalitet, säkerhet och compliance, samtidigt som hanteringen av kontanter blir mer kostnadseffektiv, säger Björn Ivroth, CEO i EVRY.

– Med detta avtal stärker EVRY sin position som den ledande leverantören i Norden på detta område och vi ser en också en tillväxtpotential för vår lösning i Europa, avslutar Björn Ivroth.

Bankomats ägare, som också är kunder, är Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank med Sparbankerna.

Andra banker som har avtal med Bankomat är Länsförsäkringar, Marginalen Bank, Resurs Bank, Skandiabanken, Sparbanken Syd och Volvofinans.

EVRY erbjuder ett brett spektrum av automater baserat på en leverantörsoberoende mjukvara. Företagets tjänster är fullt integrerade med nationella och internationella kortnätverk, som VISA, Mastercard, American Express, Diners Club international, LINK och UnionPay. EVRY hanterar och levererar idag tjänster till 6000 insättnings- och uttagsautomater i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Irland och Storbritannien.