Bankers kunddata är en outnyttjad resurs

– Befintlig information nyckeln till nya möjligheter

De svenska bankerna är pionjärer inom digitalisering. De var bland de första som automatiserade operativa flöden och i jämförelse med många andra konsumentföretag, har de svenska bankerna legat före med att använda modern it-teknik.

Men när den nya vågen av digitalisering nu sköljer över oss innebär den en utmaning för alla näringar. Förväntningar och beteenden förändras bland kunderna. Det ställer nya krav även på bankerna att än en gång anpassa sig och möta den nya efterfrågan.images (5)

Att använda befintlig kunddata på rätt sätt, spelar en avgörande roll i bankernas strävan att attrahera nya och befintliga kunder.

Utan att verka alltför dramatisk kan kundens tillgänglighet till personliga tjänster beskrivas som livlinan för banken i en allt mer konkurrensutsatt digital verklighet. Traditionella banker måste våga satsa på innovation som möjliggör en för kunden relevant och personlig upplevelse.

Samtidigt finns hopp för bankernas föråldrade IT-system. Den enorma mängden data som finns lagrad skapar unika möjligheter till en mer personlig upplevelse för kunden. Det innebär ett konkurrensmässigt övertag gentemot nya aktörer på den finansiella marknaden.

Banker utvecklar snabbt sin digitala service i en strängt reglerad miljö. Jag arbetar dagligen nära globala data- och analysteam, och jag uppmanar alla som ska påbörja sin digitala resa att utgå ifrån kundens perspektiv och ställa sig två frågor:

– Hur skapar jag en mer engagerande och personlig interaktion med kunderna?

– Hur kan jag använda historiska data som en resurs?

Många bankkunder använder redan ny teknik och har påbörjat sin digitala resa. Få av oss skulle klara av att sköta vår personliga ekonomi om det innebar att stå i långa köer under kontorstid.

Kunder behöver kunna hantera sin ekonomi när det passar dem bäst. Med fördel kan det vara från soffan i vardagsrummet. Men oavsett en bra service online, önskar kunderna samma personliga touch som om de faktiskt varit på banken rent fysiskt. För trettio år sedan innebar det ett bekant ansikte bakom kunddisken. Idag möjliggör digitala lösningar och avancerade analysverktyg bankerna att erbjuda personlig service till ett stort antal kunder, där varje interaktion är meningsfull och relevant.

Svenska banker har redan alla nödvändiga verktyg i sitt befintliga IT-system. Nu är det dags att börja sätta ihop byggstenarna på rätt sätt och se möjligheter att erbjuda mer personalisering.

– Åsa Arvidsson, VD Avanade Sverige