Banker behöver få ett tech-mindset

Förmågan att snabbt anpassa tekniska lösningar till förändrade kundbehov, nya regelverk och oväntad konkurrens blir avgörande för banker och andra företag i finanssektorn.

Banker behöver få ett tech-mindset 1
Michael Pierce, Nordenchef, Mambu

Det skriver Michael Pierce, Nordenchef på på Mambu.

Fintechbolag, innovationsdrivna banker och de andra finansaktörer som ser om sina hus bidrar till en välbehövlig teknisk utveckling av den finansiella sektorn. I detta nygamla landskap tillför neobanking med fintech bolag en spännande vitalisering – något av värde för hela finansiella branschen.

Tekniksatsningar inom finanssektorn tenderar att vara fokuserade på enskilda kunderbjudanden, tekniklösningar, processer eller andra typer av företeelser. De flesta strävar efter att kunna räkna hem tekniksatsningar snabbt. Helst direkt när de tas i bruk. Men nya lösningar och standarder kan ta betydligt längre tid än beräknat att få till produktion, och ytterligare mer tid för att ge den utväxling som man hoppas.

Risken finns också att man byter ut ett gammalt lapptäcke, det som är baserat på ”stordatorer”, mot ett annat bestående av mobilappar, webbsajter och AI-modeller – som kan fungera bra för inom deras interna ekosystem, men sämre i kommunikationen med andra system.

Fas ett i den pågående digitaliseringen av finansbranschen bör gå ut på att skapa bärkraftiga ekosystem som innefattar tekniklösningar, partner, kunder, samt olika verksamhetsavdelningar och typer av resurser. Det behöver också vara möjligt att kommunicera mellan olika ekosystem – och att lösningarna är kompatibla med regelverken.

Det går att avsevärt förenkla interaktionerna mellan olika ekosystem. Det går också att skapa effektiva innovationsmiljöer för nya finansiella tjänster och lösningar, miljöer med mycket kort tid för produktionssättning. Och miljöer där man som bank och finansaktör inte behöver bygga upp utvecklingsmiljön själv.

Det här arbetet är så klart fyllt av utmaningar. Tekniklösningar, processer och kunderbjudanden blir ständigt mer komplexa vad gäller strukturer. Att försöka skapa heltäckande modeller och lösningar är som att jaga ett rörligt mål. Lägg till det ökade krav på säkerhet, prestanda, skalbarhet, dataanalys, regelefterlevnad, med mera.

Som ytterligare krydda märks ständigt ökande krav på snabba implementationer. Utvecklingsprojekt som löper över flera år eller i vissa fall månader kan vara dömda att misslyckas, på grund av att de är för långsamma. Snabba utrullningar av nya tekniklösningar är numera ett baskrav. Utmaningen kan vara att få snabbt utrullade lösningar att funka med helheten.

Vi har alltså en situation som innebär att allt mer komplexa tekniklösningar ska byggas och implementeras allt snabbare, och de ska bjuda på en hittills oöverträffad grad av interoperabilitet med andra tekniklösningar. Och allt ska helst genomföras till en lägre kostnad än för äldre projekt.

Ekvationen går inte ihop.

De två variabler som måste introduceras för att lösa den här ekvationen är de följande:

  • Plattformar som förenklar arbetet genom att ta hänsyn till alla aktuella krav. Det handlar till stor del om teknikplattformar, men de måste också innefatta ”mjukare” aspekter, som moderna processer och arbetssätt.
  • En innovations- och utvecklingsmiljö som lyfter arbetet. Utvecklingsmiljöer där det också går att förbereda sig inför olika scenarier. Att införa agila arbetssätt på riktigt är en del av den här förändringen.

Om det här görs på rätt sätt blir resultatet mer snabbfotade banker och finansiella institutioner som tillhandahåller mer flexibla kunderbjudanden, till en lägre kostnad. Eller för att uttrycka det annorlunda: de banker och finansiella institutioner som inte genomför de här förändringarna kommer att tyna bort och försvinna. Det kan även gälla teknikglada banker och fintechföretag som har för snävt fokus för sina satsningar.

För den som vill investera i banker och finansföretag finns det alltså några saker att ha koll på: användning av moderna teknikplattformar och arbetssätt som förenklar att skapa ekosystem och att kommunicera med andra ekosystem torde vara den viktigaste. Förmågan att snabbt kunna rulla ut skalbara tekniklösningar och processer till en låg kostnad blir avgörande – även inför nya marknadsetableringar.

Ställ frågan till banken: hur arbetar de med teknik- och innovationsutveckling? Om de svarar trevande, att de gör det mesta inhouse, eller svarar att det mesta är sig likt, så kan det finnas det anledning för dig att söka en annan bank.