B3IT blir strategisk partner till en ledande kapitalförvaltare inom digitalisering

B3IT Management AB har nu tecknat avtal med en av Sveriges ledande kapitalförvaltare om att leda och samordna flera olika utvecklingsprojekt som lägger grunden för en omfattande digitalisering av bolagets verksamhet.

B3IT blir strategisk partner till en ledande kapitalförvaltare inom digitalisering 1B3IT har arbetat med bolaget sedan 2016 med bland annat analys- och strategiarbete och får nu ett väsentligt utökat uppdrag. Det nya avtalet omfattar bland annat utvecklingen av en ny integrationsplattform i samband med ett större systembyte, med en förväntad uppdragsvolym på ca 10 000 timmar under tre års tid. Syftet är att ta ett samlat grepp om digitaliseringen av företagets kärnverksamhet inom både kapitalförvaltning och fondverksamhet.

– Vi är mycket stolta över förtroendet att få bli en nyckelpartner i detta stora digitaliseringsprojekt. Det handlar om en åtagandeaffär med en tydlig målbild där man kommer att adressera flera av de stora utmaningar som idag möter alla ledande aktörer inom bank- och finanssektorn, säger Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3IT Management AB.

Bank/Finans/Försäkring är en av B3IT:s snabbast växande branscher och står nu för över 20 % av koncernens omsättning. B3IT är idag leverantör till alla Sveriges storbanker samt ett antal mindre aktörer.