B3 får nytt ramavtal med Länsförsäkringar

B3 Consulting Group är en av flera leverantörer som fått förtroendet som ramavtalsleverantör gällande expertkonsulter inom IT till Länsförsäkringar AB.

Ramavtalet omfattar IT-konsulttjänster inom områdena Ledning och Styrning, Utveckling, Arkitektur, Infrastruktur och Övrigt.

– Vi är mycket glada för möjligheten att bredda och fördjupa samarbetet med Länsförsäkringar, som verkar i en bransch som genomgår dramatisk förändring, och därför har hög prioritet för oss, säger Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3 Consulting Group.

B3-koncernen har stor erfarenhet från uppdrag inom bank- och försäkringsbranschen i Sverige. Under de senaste åren har uppdrag och åtaganden inom bank/finans och försäkring stått för i storleksordningen 20% av B3-koncernens omsättning.

Ramavtalet gäller inledningsvis i tre år med möjlig förlängning två gånger med ett år i taget.