B3 får nytt ramavtal med Länsförsäkringar

B3 Consulting Group är en av flera leverantörer som fått förtroendet som ramavtalsleverantör gällande expertkonsulter inom IT till Länsförsäkringar AB.

B3 får nytt ramavtal med Länsförsäkringar 1Ramavtalet omfattar IT-konsulttjänster inom områdena Ledning och Styrning, Utveckling, Arkitektur, Infrastruktur och Övrigt.

– Vi är mycket glada för möjligheten att bredda och fördjupa samarbetet med Länsförsäkringar, som verkar i en bransch som genomgår dramatisk förändring, och därför har hög prioritet för oss, säger Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3 Consulting Group.

B3-koncernen har stor erfarenhet från uppdrag inom bank- och försäkringsbranschen i Sverige. Under de senaste åren har uppdrag och åtaganden inom bank/finans och försäkring stått för i storleksordningen 20% av B3-koncernens omsättning.

Ramavtalet gäller inledningsvis i tre år med möjlig förlängning två gånger med ett år i taget.