Axactor blir helhetsleverantör inom inkasso

Axactor Sweden AB gör en betydande affär inom tredjepartsinkasso och levererar därmed ett komplett tjänsteutbud inom kravhantering.

Axactor har tecknat ett inkassoavtal med ett ledande europeiskt finansinstitut som har över två miljoner kunder. De båda parterna arbetar sedan tidigare med köp av fordringar på konsumentmarknaden men utökar nu samarbetet till att omfatta kravhantering.

– För Axactor är detta en strategiskt mycket viktig affär då erfarenheterna av att framgångsrikt hantera våra egenägda fordringar nu kan erbjudas till tredje part. Affären är ett viktigt steg i vårt uttalade mål att bli en stark utmanare på den europeiska marknaden, säger Jörgen Krigsman, Försäljningschef för Axactor.

– Vår medvetna satsning inom IT och digitalisering samt vår branschledande kompetens ger stora operationella fördelar. Vi kan med andra ord erbjuda tredjeparts kunder attraktiva priser och ökad kvalitet, avslutar Jörgen Krigsma.