Avgift, risk och hållbarhet de viktigaste parametrarna vid spararnas val av fonder

Vid valet av fonder så är information om avgifter, risk och hållbarhet de viktigaste parametrarna kunderna tittar på.

Avgift, risk och hållbarhet de viktigaste parametrarna vid spararnas val av fonder 1Det visar Fondspararundersökningen 2020, en Sifo undersökning gjord på 1001 personer i Sverige.

52 procent anser att avgiften är mycket viktig vid valet av fonder, men samtidigt känner endast 1 av 4 till att avgiften redan är avdragen när fondens värdeutveckling visas. Detta innebär att en fond som presterat bättre än en konkurrent, kanske blir bortvald, då spararna tror att förvaltningsavgiften ska dras av från den historiska utvecklingen, vilket så klart inte stämmer.

Endast 30 % anser att den historiska avkastningen är mycket viktigt, vilket kan verka förvånande då även en billig fond blir ”dyr” om avkastningen är dålig.

”Det här är en trend vi har sett under en längre tid, att spararna väljer fonder med låga avgifter utan att se till helheten vad de levererar. Den faktiska avkastningen du ser är alltid redovisad efter avgifter för att du som kund enkelt ska kunna jämföra fonder med varandra. Den historiska utvecklingen är högst relevant information att titta på, den visar hur skicklig förvaltaren har varit under både bättre och sämre börstider. Priset på en fond visar bara en enda sak, den historiska avkastningen avslöjar betydligt mer”, säger Richard Kristoffersson, portföljförvaltare och produktspecialist på Fondmarknaden.se

Framfarten av indexfonder kan härledas till jakten på billiga fonder, men frågan man måste ställa sig är om man är nöjd men en avkastning som alltid är i linje med index, eller om man är villig att betala en något högre avgift för att få en förvaltare som kan avvika från index. Historiskt sett så ser man att indexfonder presterar bra under goda börsår, men när det blir skakigare på marknaden så kan det löna sig att ha en förvaltare som kan göra aktiva val och avvika från index.

40 procent av spararna (48 procent av kvinnorna) anser att hållbarhet är mycket viktigt vid valet av fonder. Intresset för hållbara fonder har ökat stadigt under de senaste åren, och de flesta fondbolagen idag arbetar med att tydliggöra informationen till kunderna. Dock finns ännu inget gemensamt regelverk för att gradera hur hållbar en fond är. Det finns idag en hel del verktyg och klassificeringar för att hjälpa kunden, men mer behöver göras för att möta behovet hos fondsparana.