Hem Teknik ”Att kunna legitimera sig säkert är en mänsklig rättighet”

”Att kunna legitimera sig säkert är en mänsklig rättighet”

Publicerat av: Redaktionen

e-legitimationsdagarna hölls i år i Folkets Hus i Stockholm och de var sprängfyllda med nyttig och nödvändig information.

”Att kunna legitimera sig säkert är en mänsklig rättighet” 5Den första upplagan av e-legitimationsdagarna genomfördes år 2012 och samlade då cirka 200 personer. Årets upplaga samlade inte mindre än 500 deltagare och det är ytterligare ett bevis på hur viktigt ämnet är samt att den pågående digitala transformationen på allvar är i full gång. Såväl myndigheter som företag behöver relevant information för att kunna ta rätt beslut när de digitaliserar sina verksamheter. Det informationsbehovet vill detta årliga event tillgodose och det lyckas de med. Årets programvärdar var den nya myndigheten för digital förvaltning DIGG tillsammans med Regeringskansliet. Samarbetspartners för eventet var FREJA eID, BankID, Telia samt Svenska Pass.

En mänsklig rättighet

”Att kunna legitimera sig säkert är en mänsklig rättighet” 6Upplägget av de två dagarna var mycket genomtänkt. Johan Henrikson, VD på Verisec som är företaget bakom bland annat FREJA eID, berättar för oss hur tankarna har gått. Under dag 1 är tanken att föredrag och panelsamtal initialt ger oss ett globalt perspektiv för att därefter ta oss fram till det europeiska perspektivet och därifrån vidare till ett nordiskt dito. Efter lunch den första dagen fick vi med hjälp av Ann Linde, Utrikeshandelsminister samt minister med ansvar för nordiska frågor, en inblick i hur det svenska perspektivet ser ut avseende den pågående digitaliseringstransformationen.

Under dag 2 genomfördes inte mindre än tre parallella spår; Federationsspåret, Verksamhetsspåret och Framtid & Innovationsspåret.

Den som inledningsvis gav oss det globala perspektivet var Adam Cooper, Director på ID Crowd. Hans föredrag var i lika delar intressant och skrämmande. Han berättade för oss att så många som 1,1 miljarder människor världen över inte kan bevisa vem de är, därför att de saknar en giltig identitetshandling. Tanken svindlar. Det motsvarar Indiens hela befolkning. Tänk tanken att du befinner dig i en situation där du behöver bevisa vem du är och helt saknar en giltig legitimation.

”Att äga en egen identifikation är en mänsklig rättighet och då är det ändå bara början. När jag reste hit ombads jag att visa mitt pass på flygplatsen och vid ankomsten till mitt hotell här i Stockholm efterfrågades mitt pass återigen. Med all respekt för de inblandade undrar jag om den legitimeringen är tillräcklig. Hur ska personen i hotellreceptionen verkligen veta att jag är den Adam Cooper som har bokat hotellrummet? Betydelsen av att verkligen kunna legitimera sig på ett säkert sätt blir alltmer viktig”, säger Adam.

Berättigande alltmer viktigt

Adam fortsätter med att lyfta fram ett enkelt exempel på att vi i framtiden istället för att avslöja personnummer eller motsvarande på ett säkert sätt ska kunna visa att vi är berättigade till en tjänst eller ett erbjudande. Som exempel lyfter han fram ett tänkt scenario där någon beställer en öl i en bar. När frågan från serveringspersonalen blir om kunden är tillräckligt gammal kan kunden verifiera det utan att behöva visa sitt personnummer eller annan känslig information. Fokus flyttas därmed från identitet till behörighet.

Den infallsvinkeln är oerhört intressant men Adam tar oss snabbt tillbaka till den verklighet som alltför många lever i idag. Bara i Europa finns det cirka 570 000 personer som är statslösa och han tillägger att enbart i Sverige finns det runt 34 000 personer som är hemlösa. Båda dessa situationer är givetvis något som skapar en otrolig otrygghet. Alltför många runt om i världen är dessutom både statslösa och hemlösa.

Att kunna legitimera sig på ett tryggt och säkert sätt är precis som Adam Cooper säger en mänsklig rättighet. Med den insikten fick e-legitimationsdagarna ytterligare en dimension.

”Om vi löser situationen för de mest utsatta löser vi även situationen för alla övriga. Den lösningen består inte i ett enda globalt system. Då riskerar vi att skapa en situation där allas privatliv kan övervakas. Dessutom behöver vi ta höjd för länders och kulturers olikheter. Ett globalt identifieringssystem är inte lösningen. Jag förordar en öppen standard”, avslutar Adam Cooper sitt intressanta föredrag.

Den inre marknaden blir digital

”Att kunna legitimera sig säkert är en mänsklig rättighet” 7

Gertrud Ingestad, Generaldirektör för EU-kommissionens IT-verksamhet

Gertrud Ingestad, Generaldirektör för EU-kommissionens IT-verksamhet, gav oss en inblick i dessa viktiga frågor ur ett europeiskt perspektiv. EU:s inre marknad blir alltmer digital och e-legitimationer är en av grundstenarna i denna utveckling slår hon fast. En annan grundsten är Tallinndeklarationen från år 2017. En del av denna satsning är eIDAS som innebär att det är obligatoriskt för offentliga e-tjänster att tillåta inloggning också med e-legitimationer från andra EU-länder. Island, Liechtenstein och Norge ingår också i detta regelverk. EU-kommissionen erbjuder flera verktyg för att hantera eIDAS och de är alla gratis.

Ann Linde, Utrikeshandelsminister, berättade i sitt föredrag att digitaliseringen var en röd tråd i arbetet när Sverige senast var värd för Nordiska ministerrådet. Målet är att Norden ska ligga i framkant när det gäller etableringen av 5G.

”En digital omställning av vår verksamhet är nödvändigt och målet är att vi år 2024 ska kunna ha en gemensam digital ingång till våra tjänster. Dessutom ska man, som EU-medborgare, kunna göra administrativa ärenden i andra EU-länder. En trygg och säker e-legitimation är en av förutsättningarna för att handeln mellan länder ska fortsätta att växa”, berättade Ann Linde i sitt föredrag.

Riverdance i slalompjäxor

”Att kunna legitimera sig säkert är en mänsklig rättighet” 8

Ann Linde, Utrikeshandelsminister var en utav talarna

Under e-legitimationsdagarna fick vi ta del av många olika intressanta programpunkter. Förutom föredrag och panelsamtal visades även ett antal mycket givande filmer. I inledningen av dag 1 visades en film som Verisec, med deras marknadschef Kristofer von Beetzen, i spetsen har producerat för att visa på våra generationers ibland bristande förmåga att se in i framtiden. Ett exempel på lysande pedagogik.

I en annan film som visades lyfte Skatteverket fram vikten av att få så många som möjligt att hoppa på det digitala tåg som nu är på väg att lämna många analoga perronger. Samtidigt varnar myndigheten för risken att många lämnas utanför i en form av digitalt utanförskap. I ett bejublat filmklipp visas en person som försöker sig på att dansa Riverdance iklädd slalompjäxor. Speakerrösten konstaterar att det är både fult och krångligt att dansa Riverdance i slalompjäxor och att det inte är något man vill uppleva. Detta pedagogiska inslag följdes av många skratt bland åhörarna.

Tillkomsten av DIGG visar på allvaret

Den 1 september 2018 startades en ny myndighet – Myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Den tidigare E-legitimationsnämnden utgör en del av den nya myndigheten.

Vi träffade deras Generaldirektör Anna Eriksson och fick möjligheten till ett samtal på tu man hand.

”För oss är det här eventet viktigt eftersom vi vill ge folk som arbetar med dessa frågor en chans att träffas och dela erfarenheter. Det finns ett växande utbildningsbehov eftersom det händer så mycket på detta område. Vårt uppdrag är att stödja offentliga förvaltningar i deras digitaliseringsprocess. För att ge kommuner och myndigheter en möjlighet att göra en utvärdering av hur långt de själva har kommit i sin digitalisering tittar vi just nu på att ta fram en mognadsmätning som vi ska kunna erbjuda dem. Det kan ses som en termometer för att kontrollera hur det står till i respektive verksamhet. Därefter kan vi hjälpa dem med att reda ut vad som blir nästa steg”, berättar Anna.

Hur ligger Sverige till jämfört med andra länder?

”Det görs många olika mätningar på detta och Sverige ligger bra till men vi ligger inte i topp. Danmark brukar komma före oss och det beror bland annat på att vi har olika förvaltningsmodeller och deras får oftast högre ranking än vår utifrån ett digitaliseringsperspektiv. Det finns tre saker som vi måste få på plats för att Sverige ska ta ett steg framåt. Det första är att skapa en plattform för enklare datautbyte mellan olika offentliga förvaltningar. Det andra är att fler använder e-legitimation och till sist måste vi öka medvetenheten och förståelsen för vad digitaliseringen verkligen innebär. Alla måste förstå att detta handlar om verksamhetsutveckling”, svarar Anna Eriksson.

Fokusera på kundresan

”Att kunna legitimera sig säkert är en mänsklig rättighet” 9Vi fick även chansen till ett exklusivt samtal med Johan Henrikson, VD på Verisec och FREJA eID.

Vi frågade honom om vilka förväntningar som han och hans kollegor har på e-legitimationsdagarna.

”För att vi ska kunna lyfta digitaliseringen till nästa nivå krävs det att vi och övriga aktörer utvecklar vårt samarbete. En förutsättning för det är att vi träffas oftare och diskuterar olika vägar framåt. De här dagarna ger oss den möjligheten. Ett exempel på att vi redan är en bra bit på väg är att vi har gått ifrån egna standarder till öppna standarder. Branschens aktörer har även ett ömsesidigt mål när det gäller att komma till rätta med alla bedrägerier som sker idag. Här kan vi göra gemensam sak med till exempel bankerna”, svarar han.

Vilka framgångsfaktorer ser du för att införandet av e-legitimationer ska ske så smidigt som möjligt?

”Jag tror att det är viktigt att vi kan arbeta agilt och faktiskt erkänna att det blir fel ibland. Då drar vi lärdomar av det och gör bättre lösningar. Jag tror också att det är viktigt att vi skapar en säker grundidentifiering som kan utfärdas av staten. Utifrån det kan vi fokusera på kundresan och se vilka behov som den enskilde individen har i sin vardag. Det är så lätt att fastna i tekniken och bländas av den. Vi hastar iväg och tror att lösningen består i att ta fram en snygg App. Det stora arbetet ligger snarare i att bygga säkra lösningar som tillhandahåller rätt information till den snygga App:en. I annat fall blir det lite som att sminka en gris och vara nöjd med det”, säger han med ett skratt.

Till sist frågar vi Johan hur han ser på FREJA eID:s intåg på marknaden.

”e-legitimering är fortfarande under utveckling och en utmaning är att följa en individ under hela dennes levnad. Jag kommer tillbaka till kundresan. I våra liv har vi olika behov. I unga år är det kanske viktigast att kunna visa att man har åldern inne för att kunna gå på bio. Senare i livet blir kontakten större med myndigheter och banker. Då är vikten av att kunna visa en säker identitet viktigare än att visa hur gammal man är. Jag upplever att vårt intåg har rört runt lite i grytorna och FREJA eID skapar en balans på e-legitimationsmarknaden. Det behövs helt enkelt flera olika lösningar för att fortsätta att flytta gränser”, avslutar Johan Henrikson.

Läs mer på: www.elegitimationsforum.se

[soliloquy id=”12290″]

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>