Återbäringen i Nordnets aktielåneprogram nära fördubblad under 2020

Idag meddelar Nordnet att drygt 14,3 miljoner kronor kommer att utbetalas inom ramen för bolagets aktielåneprogram. Utbetalningen avser fjärde kvartalet 2020.

Återbäringen i Nordnets aktielåneprogram nära fördubblad under 2020 1
Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet

– Vårt aktielåneprogram fortsätter att skapa värde för de svenska privatspararna. Återbäringen för kvartalet uppgår till hela 14,3 miljoner kronor, och när vi nu kan summera helåret 2020 ser vi att utbetalningarna har ökat med drygt 90 procent år för år, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

Aktielåneprogrammet lanserades under slutet av 2018 och omfattar kunder med kapitalförsäkring, tjänstepension och privatpension. Programmet går ut på att Nordnet lånar ut de aktier som finns registrerade på inkluderade kontotyper till externa parter, exempelvis investmentbanker och kapitalförvaltare. Låntagarna betalar ersättning till Nordnet, som efter avdrag för agentens arvode delas lika mellan Nordnet och bolagets kunder. Aktier noterade i Sverige, Norge, Danmark och Finland ingår i programmet.

– Intrum är etta över de aktier som har gett mest ersättning under kvartalet. På listan i övrigt hittar vi två flygbolag och fyra läkemedelsbolag. Flygbranschen är under stor strukturell press och har påverkats mycket negativt av corona. När det gäller läkemedel och biotech handlar det i många fall om höga förväntningar som ska infrias i form av konkret försäljning och ge resultat på sista raden, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

De tio aktier som har gett mest ersättning under fjärde kvartalet 2020 är följande:

1. Intrum 6. Spectracure
2. Norwegian 7. Oasmia
3. Saniona 8. SAS
4. Diamyd 9. Impact Coatings
5. Sivers 10. Cell Impact

– Traditionellt finns två typer av avkastning för privatpersoner som investerar i aktier – positiv värdeförändring och utdelningar. Med vårt aktielåneprogram har vi skapat en tredje typ av avkastning, som tidigare varit förbehållen stora kapitalförvaltare och fonder. Programmet har blivit den succé vi hoppades på, och sedan programmet startade har närmare 80 miljoner kronor gått tillbaka till spararna, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.