Arjo upprättar ett program för företagscertifikat om 2,5 miljarder kronor

Arjo AB upprättar ett program för företagscertifikat med ett rambelopp om 2,5 miljarder kronor och gör en första emission om närmare 1,5 miljarder kronor.

Arjo upprättar ett program för företagscertifikat om 2,5 miljarder kronor 1Programmets syfte är att diversifiera koncernens finansieringskällor.

”Företagscertifikatsprogrammet blir ett bra komplement till vår nuvarande finansieringsstruktur och innebär att vi diversifierar våra finansieringskällor samt sänker våra räntekostnader”, säger Jonas Lindqvist, CFO Arjo.

Löptiden på utfärdandet av företagscertifikat kommer att vara max 12 månader. Arrangör och ”issuing and paying agent” (IPA) för programmet är DNB och emmissionsinstitut är DNB och Danske bank.