Appen fyller ett tomrum i fastighetsbranschen

Det finns 1,3 miljoner hyresrätter i Sverige men ingen riktig plattform för förvaltarna att kommunicera på med sina boende.

Appen fyller ett tomrum i fastighetsbranschen 1
André Lindströms bakgrund som fastighetsförvaltare ligger i grunden för de behov den nya fastighetsappen ska fylla.

Därför skapar ett gäng studenter nu en ny egen nisch med den app de utvecklar på högskolan. Och själva appen hoppas de kunna satsa vidare på även utanför studentlivet.

André Lindström läser fjärde terminen på Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik och hans inriktning är Internet of Things. Tidigare arbetade han som fastighetsförvaltare och satt i flera styrelser för olika fastighetsbolag, vilket han gör fortfarande. Med denna bakgrund var det därför inget snack om vad han ville göra när delkursen Utveckling mot mobila plattformar drog i gång och projekt skulle väljas.

– Jag kom på idén långt innan kursen startade och vi pratade länge i klassen om vad vi ville göra innan det blev dags för denna kurs, berättar André som har just den erfarenhet och kunskap som behövs för att kunna förbättra och effektivisera den idé studenterna slutligen landade i.

Appen fyller ett tomrum i fastighetsbranschen 2
Layouten väldigt viktig för att alla åldrar ska kunna använda appen, där alla ikoner och bilder är egna original.

– Jag har själv flyttat runt en del och upplevt många olika hyresvärdar. Så jag har god insikt i hur man som hyresgäst skulle gynnas av en digital plattform där du kan rapportera saker som gått sönder, se besiktningsprotokoll eller liknande, berättar Clara Markstedt, kursare med ansvarar för design och layout av den app de fyra studenterna nu tagit fram.

I Sverige finns 1,3 miljoner hyresrätter men alltså ingen funktionell digital plattform där hyresvärden och hyresgästen kan mötas för att underlätta för båda parter.

Detta faktum missgynnar framför allt hyresvärden. Rent tekniskt handlar studenternas idé om en moln-baserad mötesplats där hyresvärden kan ta emot felanmälningar, ge information till sina hyresgäster och dela gemensamma dokument.

– Detta är en enorm sektor i samhället där tekniska lösningar och innovativa idéer inte riktigt har slagit rot ännu, så behovet av en sådan plattform är oerhört stor och vårt projekt skulle lösa detta behov. Appen skapar en transparent och smidig kommunikation mellan förvaltaren och hyresgästen och samtidigt sparar den tid och resurser för båda parter. Det blir på så sätt även ett mer inkluderande samhälle, förklarar André.

Kill your darlings

Appen fyller ett tomrum i fastighetsbranschen 3
Clara Markstedt har haft ansvaret för layout och design.

Att skapa en användbar app kan vara lättare sagt än gjort även när man har rätt kompetenser och utbildning.

I gruppen har studenterna fördelat arbetsuppgifterna, men att sedan få ihop allt till en samspelande enhet har varit en utmaning.

– Det svåraste har varit att integrera allas olika delar av koden till en gemensam applikation, menar Christoffer Emilsson som ansvarar för själva databasen tillsammans med André.

– Att sammanfoga flera knappar som är kodade hos olika personer har varit väldigt jobbigt. Även om personerna sitter bredvid varandra och pekar på ställena där ett kodstycke ska matas in finns det stort utrymme för att något blir fel, förklarar Simon Giang Olin som arbetat med appens koppling till användarens kalender i mobilen.

De andra instämmer och påpekar att deras uppdelade ansvarsområden gjorde att var och en blev ”expert” på sin egen kod och beståndsdel. Detta medförde att de tvingades stryka saker ur sin slutliga presentation som helt enkelt inte var lika viktiga som själva funktionen de ville uppnå.

– Det blev en del ”kill your darlings” i vår slutliga Powerpoint som helt enkelt inte gav förklaring till hur appen fungerar eller hur det sett ut under arbetets gång, berättar Simon.

– Jag håller med om att det var väldigt svårt att sammanfoga allas kod och bidrag till en och samma app, men det har varit väldigt lärorikt ur projektledningssynpunkt eftersom jag har fått lära sig att samarbeta och att inte alltid få min vilja igenom, påpekar André.

En skapelse från grunden

Appen fyller ett tomrum i fastighetsbranschen 4
Mycket av programmeringen sker i Android Studio.

Användarvänlighet är A och O för att alla åldrar ska kunna använda och förstå fastighetsappen direkt, och därför är layouten väldigt viktig.

– Eftersom vi tänker lansera vår produkt måste vi skapa alla ikoner och bilder själva, och det har varit både lärorikt och inspirerande, speciellt när vi ska integrera designen kodmässigt så att den fungerar som vi vill, berättar Clara.

Att bolla idéer med varandra inom gruppen har varit lika kul som framåtdrivande och möjligheterna de hittar med appen tycks vara nästintill oändliga menar André.

– Även om vi var och en har jobbat med specifika delar så har vi fått stor insikt i varandras olika ansvarsområden, från designen till back-end.

I dagsläget går fastighetsappen under projektnamnet Fastapp, men det är ett arbetsnamn som troligen kommer att ersättas av något annat när gruppen nu jobbar vidare med sin app.

– Vi kommer att jobba med detta i sommar och när vi känner oss redo och har en komplett prototyp så ska vi påbörja en testa med riktiga användare via ett mindre fastighetsbolag, berättar Christoffer.

De fyra studenterna väntar för tillfället på svar från Leapfrogs, men är öppna för andra alternativ för att finansiera sitt projekt.

– Det finns en marknad för den här typen av appar. Jag vet av egen erfarenhet som fastighetsförvaltare att det kan bli rörigt när man får telefonsamtal, mejl och sms stup i kvarten. Att då kunna använda en smidig app med en robust databas för att snabbt orientera sig när det kommer till olika felanmälningar eller dokument tror vi skulle uppskattas enormt av fastighetsbolagen.

Text: Fabian Rimfors

 .