AppDynamics hjälper SBAB leverera förstklassiga onlinetjänster

AppDynamics ger SBAB detaljerad insyn i sin komplexa applikationsmiljö under bankens fortsatta förbättringsarbete av sina onlinetjänster.

Den ökade insynen ger SBAB möjligheten att ge sina kunder en bättre onlineupplevelse.

AppDynamics meddelar idag att bolåneföretaget SBAB har valt AppDynamics Application Performance Management och dess underliggande App iQ Platform som sin plattform för applikationsprestanda, både för sin hemsida och bakomliggande system.

SBAB valde AppDynamics för förmågan att kunna ge en detaljerad realtidsbild av applikationsprestanda ned till kodnivå. Detta kommer göra det möjligt för SBABs tekniska team att upptäcka och lösa driftsfrågor snabbt och med minimal påverkan på affärsverksamheten.

AppDynamics, som används av åtta av de tio största bankerna i världen, kommer att ge SBAB full insyn i sin applikationsmiljö under bankens migrering från monolitiska applikationer till en microservice-arkitektur. SBAB kommer att kunna fokusera sina ITresurser mindre på applikationsfrågor och mer på strategiska initiativ – t.ex. att ge sina kunder en enklare och bekvämare självbetjäningstjänst online. AppDynamics Map iQ:s förmåga att visa applikationsprestanda för kundflöden och affärstransaktioner kom mer att ge SBABs utvecklings- och driftsteam en bättre förståelse av hur kunden upplever deras tjänster, så de kan arbeta mer effektivt tillsammans.

 Klas Ljungkvist, CIO för SBAB
Klas Ljungkvist, CIO för SBA

AppDynamics Signal iQ kommer ytterligare förenkla kommunikationen mellan bankens team genom att visa applikationsprestanda på intuitiva och lättdistribuerade dashboards.

Klas Ljungkvist, CIO för SBAB säger ”Teknik förändrar det sätt kunder interagerar med finansiella serviceföretag – de flesta kunder vill kommunicera digitalt med sin bank eftersom det ger en snabb och bekväm upplevelse. SBAB har etablerat en branschledande telefonbanktjänst och vi vill se till att vårt online-erbjudande är lika effektivt. Funktionaliteten i AppDynamics platform gör det möjligt för våra team att hålla systemets nertid till ett minimum och samtidigt ge dem verktygen de behöver för att alltid leverera en förstklassig kundupplevelse.”

Ola Hesselroth, projektledare för IT Operations på SBAB kommenterade ”I takt med den ökade digitaliseringen av samhället, kommer nyutveckling att bli allt viktigare för att kunna ge våra kunder intuitiva och konkurrenskraftiga tjänster. AppDynamics ger oss möjlighet att fokusera vår tid på att tillföra mervärde genom ny funktionalitet istället för att lösa problem. Genom att använda plattformen i testfasen kommer utvecklarna kunna hitta och lösa problem innan koden släpps i produktionsmiljön, vilket resulterar i snabbare och effektivare uppdateringar av våra online-erbjudanden.

Jeremy Duggan, General Manager EMEA för AppDynamics säger, ”Den finansiella industrin går för tillfället igenom en teknisk revolution, med startups som konkurrerar med de etablerade företagen för att attrahera och behålla kunder. En förstklassig applikationsprestanda spelar en viktig roll i leveransen av en oöverträffad och personlig kundupplevelse. SBAB leder utvecklingen genom sin fokus på att leverera en förstklassig digital banktjänst. Vi ser fram emot att jobba med SBAB när de fortsätter att förnya sina erbjudanden.”
AppDynamics App iQ Platform kommer också SBAB’s API-strategi till nytta genom att säkerställa att företaget kan integrera med externa partners som fastighetsmäklare och prisjämförelsesidor och på så sätt ge sina användare en förstklassig digital upplevelse.