Äntligen kan en årsredovisning med revisionsberättelse lämnas in digitalt i Årsredovisning Online

Måndagen den 15/10 2018 lanserade Årsredovisning Online möjligheten att lämna in en årsredovisning med tillhörarande revisionsberättelse digitalt.

Äntligen kan även aktiebolag som har revisor lämna in digitalt.

Den framtagna lösningen innebär att en årsredovisning och revisionsberättelse skapas i programvaran. När årsredovisningen är klar för revisorns granskning bjuds denne in att arbeta med revisionsberättelsen. När inbjudan har accepterats så kan revisorn granska den aktuella årsredovisningen och skapa sin revisionsberättelse.

Det tillkommer ingen kostnad för den digitala revisionsberättelsen utan den ingår i priset som redan idag inkluderar årsredovisning och deklaration.

När årsredovisning och revisionsberättelse är klara och signerade kan en digital avskrift laddas upp direkt till Bolagsverket. När den är uppladdad måste sedan en styrelseledamot eller VD signera fastställelseintyget med BankID.

“Det känns väldigt skönt att kunna erbjuda en lösning för alla aktiebolag som redovisar enligt K2, revisor eller inte!”, säger Jonas Lundström, grundare av Årsredovisning Online.

För att säkerställa att Årsredovisning Online fungerar som ett bra stöd i revisorns arbete har ett samarbete med FAR varit en viktig del.

“FAR har verkligen varit hjälpsamma och FAR Online till stor nytta. I synnerhet har samarbetet med Johanna Svensson, Auktoriserad revisor, och Lennart Iredahl, Auktoriserad revisor, varit väldigt värdefullt.”, säger Jonas Lundström.