Äntligen förbi Uber och AirBnB?

Att möta företag och branschkollegor på olika sammankomster och event ger en bra bild av läget i branschen.  

Äntligen förbi Uber och AirBnB? 1
Håkan Palmbäck,  Basefarm

[KRÖNIKA] Vi har precis avslutat flera event bland annat på Radar Summit och DI FinTech. När vi efteråt reflekterar över dagarna så drar vi slutsatsen att vi äntligen tagit ett viktigt steg framåt, ingen av talarna lyfte Uber eller AirBnB som exempel på digitalisering eller disruptiva affärsmodeller.

Nu hör vi om svenska företag som Jotun, Anticimex och Systembolaget som idag skapar affärsfördelar av deras digitalisering. Dessa företag lyckas med att ändra sina flöden och fått till ”The Power of Flows” som Hans Werner från Radar inledde Radar Summit med. Tillsammans har vi intressant utmaningar framför oss här, några av dem har vi sammanfattat några.

1. Hälften av IT-budgeten

Klart är att Uber och AirBnB har inspirerat över många branschgränser och svenska företag har tidigt plockat upp bollen för ett förändrat arbetssätt. Radar presenterade att, 2016 spenderas 26% av IT-budgeten på innovation och transformation vilket är bäst i Europa, men menar att till 2020 behöver den andelen stiga till 50 % av IT-budgeten för att företaget ska klara kunders och ägares krav på förändring.

Den samlade känslan från höstens olika event är att ”Vi är på gång, nu är det vår tur att utveckla och innovera nya tjänster och affärsmodeller, men hur ska vi göra det?”. Hur företag väljer att ta sig härifrån och framåt avspeglar tydligt i hur långt företag och dess bransch har kommit i sin digitaliseringsmognad. Säkert är dock att alla företag befinner sig i en förändringsfas som både är spännande, utmanande men även utmanande för hela företaget.

2. Big Data in Action

Att plocka hem data är enkelt, men hur skapar vi nya produkter, tjänster och affärsmodeller. Då krävs det nya arbetssätt och algoritmer för att förstå mönster, operationalisera och automatisera processer, både gamla och nya. Det krävs att företag vågar ställa sig frågan ”var finns den framtida tjänstemodellen i vår nuvarande affär och hur får vi till den? Har vi en organisation och ett arbetssätt som främjar dessa möjligheter?”.

Vi på Basefarm har förmånen att vara partner till flera företag som har kommit mycket långt i sin digitaliseringsprocess, t ex Collector. En viktig slutsats är att digitalt mogna företag har flyttat in IT i organisationen för att snabbare sätta ”Big Data in Action” samt att de slutar att ha leverantörer utan satsar på ett ekosystem med samarbetspartners för kritiska leveranser.

3. Samarbete är nyckeln

Vi är många som är inne på samma spår under höstens event och seminarium. Att lyckas med digitaliseringen och nya affärsmöjligheter handlar om förmåga att bygga relation och att kunna skapa bra samarbeten inom alla områden. Det finns samarbeten på olika nivåer som alla måste fungera.

  • Samarbetet inom ditt företag och hur IT integrerar med verksamheten är viktigt för att driva utveckling och innovation.
  • Samarbetet mellan företagets olika processer och system. Här skapas nya och innovativa affärermodeller och möjligheter.
  • Samarbetet inom ditt företags ekosystem av partners är viktigt för att få tillgång till mer expertis och andra processer och system som tillsammans kan skapa nya affärer och tjänster.

Ett exempel är vår nya kund Nacka kommun, och att i deras senaste upphandling var en av urvalskriterierna, ’förmåga att samarbeta inom vårt ekosystem av partners för multisourcing’. Alla våra kunder har en multisourcing-strategi, det har gett oss på Basefarm har en lång och god erfarenhet av att samarbeta med olika typer av företag, men även att arbeta nära deras leverantörer och partners. Ibland arbetar vi även direkt med leverantörens leverantörer för att lyckas åstadkomma det som kunden behöver. Inget gör oss stoltare än när vi får återkoppling från våra kunder, att vi med vår samarbetsfilosofi upplevs som mycket nära, kompetenta och engagerade.

4. Säkerhet blir en del i utvecklingen

Det ökande intresset i att addera säkerhet i utvecklingsarbetet syns t ex genom att DevOps nu blir DevSecOps. Det behövs att ”säkerhet” slutar att vara något som adderas efter utvecklingen, utan att det blir en aktiv del i verksamheten och IT’s utvecklingsarbetet. Men enligt Radar så övervakar idag bara 57% av svenska företag sina nätverk i realtid och endast 31% har synkat sin digitala strategi med sin säkerhetsstrategi.

Vi håller helt med Radar när de säger att den viktigaste frågan att ställa i en ledningsgrupp och i en IT-verksamhet är om man gör tillräckligt för att skydda verksamheten mot något som med största sannolikhet kommer att inträffa. Klarar vi att skydda oss själva eller behöver vi ta hjälp utav säkerhetsexpertis?

Håkan Palmbäck,  Basefarm