Antalet ID-kapningar minskar – men antalet försök ökar

Under det senaste året har 2,2 procent, eller 166 000 svenskar, fått sin identitet kapad.

Antalet ID-kapningar minskar – men antalet försök ökar 1Antalet genomförda ID-kapningar har, för första gången på många år, minskat från året innan – men samtidigt ser vi en ökning i antalet försök. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av mySafety Försäkringar.

Hela 31 procent uppger att de, under det senaste året, blivit kontaktade av någon som försökt att komma åt deras personuppgifter i bedrägligt syfte vilket skulle motsvara 2,2 miljoner människor omräknat på hela befolkningen. Det innebär att det görs fyra försök i minuten, året runt.

Glädjande nog verkar det dock som att allt fler upptäcker försöken och inte går i fällan. I år minskar nämligen antalet personer som drabbats, för första gången på flera år. 2,2 procent av befolkningen, omräknat cirka 166 000 svenskar, har drabbats vilket är en tydlig nedgång från förra årets 3,3 procent (237 000 personer). – Vi blev mycket positivt överraskade när vi såg siffrorna i år, men tyvärr vet vi också att problemet, inte minst genom att antalet försök ökar, är minst lika stort som tidigare. Det syns också generellt på att antalet bedrägeribrott ökar stadigt. Slutsatsen blir alltså att det är fortsatt försiktighet som gäller om du vill skydda dina personuppgifter, säger PA Prabert, kommunikationschef på mySafety Försäkringar.

Sedan 2014 har mySafety årligen tagit fram en ID-kapningsrapport om hur konsumenter drabbas baserad på en undersökning genomförd av Sifo.

De senaste åren har det synts en stadig uppgång vad gäller antalet drabbade, men även ökning i kännedomen om brottet. I år uppger hela 86 procent att de är fullt medvetna om vad en ID-kapning innebär, en ökning från 73 procent när undersökningen gjordes första gången 2014. – Att kännedomen ökat så pass mycket kring ID-kapningar är både bra och viktigt eftersom det försvårar för bedragarna. Här har media spelat en stor roll genom att bevakningen på området ökat markant de senaste åren. Samtidigt vet vi att bedragarna ständigt blir snabbare och smartare och i kombination med den stora mängd försök som görs är det en latent katastrof som väntar runt hörnet när de hittar tillvägagångssätt som är nya och mer svårupptäckta. Därför är det viktigt att informationen fortsätter och hålls aktuell, vilket är en av anledningarna till att vi årligen tar fram den här rapporten, fortsätter PA Prabert.

ID-kapningar drabbar fortsatt alla, oavsett var man bor, hur gammal man är eller om man är man eller kvinna. Storstadsregionerna är mest utsatta, även om Stockholm i år ser ett rejält tapp i procentuellt antal drabbade jämfört med tidigare.

Den vanligaste följden av en ID-kapning är att någon handlar saker i ens namn.

I år ser vi dock även en ökning i antalet försök att ta lån i någon annans namn. Ingen uppger dock att de blivit utsatt för bedrägerier kring sitt Bank-ID – kanske en följd av den stora uppmärksamhet den typen av bedrägerier haft under det senaste året.

Förtroendet för att polis och andra myndigheter ska kunna agera och få fast den som ID-kapar fortsätter också att sjunka. I årets undersökning uppger 57 procent att de skulle vända sig till polisen. En signifikant minskning från förra årets 59 procent och 2017 års 62 procent. – Det är tydligt att ID-kapningar i allt större utsträckning handlar om organiserad brottslighet som inte bryr sig om landsgränser. Det är helt enkelt snabbt, enkelt och ofarligt för bedragarna att sikta brett för att få in så många uppgifter som möjligt. Det sätter större krav på allt från konsumenterna själva till ett bättre internationellt samarbete för såväl polis som oss inom näringslivet, avslutar PA Prabert.