Antalet bedrägerispärrar hos UC ökar med 14 procent och ID-kapningar omsätter 6,3 miljarder

ID-kapningar har varit ett omdiskuterat ämne hela föregående år, och det finns en legitim anledning till det. Under 2016 anmäldes 121 765 ID-kapningar hos Polisen*, en markant ökning från föregående år.

Dessutom ökar antalet bedrägerispärrar hos UC med 14 procent från föregående år, en siffra som Antalet bedrägerispärrar hos UC ökar med 14 procent och ID-kapningar omsätter 6,3 miljarder 1konsekvent har ökat sedan mätningarna började 2006.

– Det är en dyster trend att följa, säger Siri Bengtsson, affärsområdeschef för UC Privattjänster. Utvecklingen går i fel riktning, och trots att vi och Polisen aktivt arbetar för att belysa en bred allmänhet om detta samhällsproblem är det svårt att få bukt med detta.

ID-kapningar är ett kostsamt problem – omsätter 6,3 miljarder för 2016

ID-kapningar omsätter enligt UCs statistik 6,3 miljarder årligen, vilket är en ökning med 14 procent från föregående år. Snittbeloppen för en ID-kapning har dock minskat från 65 000 kronor till 52 000 kronor.

ID-kapningar är fortfarande vanligast i samband med näthandel, därefter är det vanligt i samband med köp av telefonabonnemang och köp via postorder. Enligt UCs statistik ser vi även en ökning i antal ID-kapningar i samband med att någon har ansökt om ett lån i den utsatta personens namn.

Högst ökning av bedrägerispärrar hos UC i Västerbotten, Västernorrland och Västra Götaland
Jämfört med 2015 visar UCs bedrägeriunderökning att antalet registrerade bedrägerispärrar har ökat med 58 procent i Västerbottens län, därefter följer Västernorrland och Västra Götaland. Bäst utveckling ser man i Jönköpings län, som minskar antalet registrerade spärrar med -10 procent.

Till antalet sett så är det fortfarande i storstadsregionerna vi ser fler antal registrerade bedrägerispärrar. Det är också där problemet är mest omfattande. Vi hade dock gärna sett färre antal spärrar, framför i storstadsregionerna. Men det gör vi inte i år, vilket vi tolkar som att det fortfarande finns en utmaning i att utbilda och informera om detta samhällsproblem, säger Siri Bengtsson, affärsområdeschef för UC Privattjänster.

Störst procentuell ökning av UC bedrägerispärrar

  Förändring i procent 2016 jmf 2015 2016 2015 2014
1. Västerbotten 58 % 156 99 103
2. Västernorrland 31 % 143 109 87
3. Västra Götaland 30 % 2344 1798 1398
4. Örebro 30 % 334 257 196
5. Gävleborg 29 % 178 138 104
6. Kronoberg 26 % 141 112 98
7. Norrbotten 22 % 169 139 139
8. Dalarna 21 % 173 143 137
9. Västmanland 18 % 266 225 171
10. Kalmar 18 % 146 124 101

Korta utdrag från UCs bedrägeriundersökning:

  • Andelen kvinnor som uppger att de blir utsatta ökar, + 4 procent
  • 6 av 10 uppger att de drabbats av flera bedrägerier
  • Varannan person upptäckte bedrägeriet genom att de fick en kopia på kreditupplysning från ett kreditupplysningsföretag
  • 1 av 4 vet inte om problemen upphört
  • ID-skydd ökar sannolikheten att upptäcka bedrägeriet inom 24 timmar med nästan 100 procent

Polisanmälan krävs för att spärra sin identitet när man utsatts för ID-kapning

För att spärra sig med hjälp av UC Bedrägerispärr krävs att man har gjort en polisanmälan och att man har blivit utsatt för en ID-kapning.

– Att spärra sig med UC Bedrägerispärr är ett stort ingrepp i ens privatekonomiska liv. Om man blir ID-kapad är det ändå idag det mest effektiva sättet att stoppa fortsatta bedrägerier och minska den skada som en ID-kapning för med sig, avslutar Siri Bengtsson, affärsområdeschef för UC Privattjänster.

UCs råd för att minska risken för ID-kapning

1.Öka din medvetenhet. Tänk att ditt personnummer är en värdehandling. Var mycket försiktig med i vilka sammanhang du anger ditt personnummer och bankkontonummer på internet och i e-post.

2.Spärra din adress hos Skatteverket. Du kan numera välja att Skatteverket enbart godkänner adressändringar som görs med e-legitimation. Detta är ett enkelt och kostnadsfritt sätt att förhindra obehörig adressändring.

3. Skaffa en bevakningstjänst. Med UCs tjänst UC ID-Skydd får du direkt information om någon har tagit en kreditupplysning på dig via UC. Det ger dig möjlighet att snabbt agera vid en ID-kapning och därmed begränsa eller till och med förhindra skadorna. Besök www.minuc.se för mer information.