IT-Finans Partner

Partnerskap är en bärande del i IT-Finans verksamhet eftersom de bidrag som partner lämnar främjar vårt syfte:

Att förse finans branschen med relevant information. Vi är måna om att vara tydliga när vi presenterar materialet så att ingen ska behöva tveka om vem som står som avsändare.

I korthet handlar det om följande:

  1. Längre texter. Vi kallar konceptet Finansröst och enda begränsningen är att innehållet inte primärt ska syfta till att sälja specifika produkter eller tjänster. Texten publiceras första gången i ordinarie nyhetsflöde (ej som så kallade Toppnyhet) och är sedan tillgänglig under menyval Partner. Ny texten får lämnas upp till 6 gånger per år.
  2. Två redaktionella intervjuer per år. Någon av våra journalister gör en intervju med representant för sponsorn, som själv bestämmer temat för intervjun. Texten skrivs dock av journalisten och behandlas i övrigt som vårt icke partnerrrelaterade material. I den färdiga texten framgår det tydligt att det rör sig om en intervju med en sponsor och att denna själv har valt intervjuperson och ämne.
  3. Videopresentation. Exempelvis produktpresentation, utbildningsvideo eller något annat. Görs tillgänglig under en månad på nättidningens förstasida och återfinns sedan under menyval Partner (el. motsv.).
  4. Eventbevakning. Vi rapporterar från 2 event och sänder på it-finans.se samt sociala media
  5. Annonsering. i It-finans.se. panorama och superrektangel enligt ö.k

Med reservation för ändringar

Pris: 163 000 sek / helår


För mer information eller offert, kontakta någon nedanför:

Alexander Guldroth
Sales Manager
Mobile: +46 70 975 40 82
Mail: alexander@itmediagroup.se
Annika Guldroth Baxivanos
CEO
Mobile: +46 73 041 62 34
Mail: annika@itmediagroup.se
Mario Leif Birger Hansen
CTO-KAM / Produktansvaig IT-Hållbarhet
Mobile: +46 76 259 54 27
Mail: mario@itmediagroup.se
Christian de Plaza 
KAM / Produktansvarig IT-Hälsa
Mobile: +46 76 934 52 36
Mail: christian@itmediagroup.se
Annika Svanström
KAM / Produktansvarig IT-Karriär
Mobile: +46 70 750 25 25
Mail: annika.s@itmediagroup.se
Åsa Granqvist
KAM / Produktansvarig IT-Retail & IT-Pedagogen
Mobile: +46 76 409 55 07
Mail: asa@itmediagroup.se