Bilaga

Temapaket bestående av cirka 8 artiklar. Sponsrad bilaga (er bilaga/broschyr/folder) inkluderar projektledare / journalist och text

Vi skriver artiklar om ett ämne eller tema samt sätter in annonser i bilagan från er själva eller från er partner. Vi lägger upp denna på www-it-finans.se är den kan hämtas hem, samt under våra social medier.

Pris: 98 000 kr


För mer information eller offert, kontakta någon nedanför:

Alexander Guldroth
Sales Manager
Mobile: +4670 975 40 82
Mail: alexander@it-finans.se
Annika Guldroth Baxivanos
CEO
Mobile: +4673 041 62 34
Mail: annika@it-finans.se