Anders Borg Jag har väldigt svårt att se varför man ska höja räntan.”

Sveriges ekonomi är på väg in i en avmattning, och Riksbanken bör därför inte höja styrräntan. Den bedömningen gör tidigare finansminister ANDERS BORG i en intervju med EFN:s programledare GABRIEL MELLQVIST i EFN möter. ”Jag har väldigt svårt att se varför man ska höja räntan”, säger Anders Borg i ett samtal om sin självbiografi, som spänner över kriser, ekonomi och favoritböcker.

Anders Borg Jag har väldigt svårt att se varför man ska höja räntan.” 1Riksbanken fick på fredagen en ny direktionsmedlem i form av Anna Breman. Hennes kollegor, under ledning av Stefan Ingves, har flaggat för att en räntehöjning väntar senare i år. Anders Borg ställer sig dock tveksam till en sådan manöver, och konstaterar att den svenska centralbanken har en historik av felaktiga räntehöjningar i tider av avmattning.

”Jag har väldigt svårt att se varför man ska höja räntan”, säger Anders Borg och fortsätter:

”Det är rätt uppenbart att svensk ekonomi snarast är på väg att behöva räntesänkningar”.

En förmodad anledning till den väntade höjningen är att den svenska styrräntan då skulle nå noll, för att lägga en lång period av minusräntor bakom sig. Men det argumentet imponerar inte på den före detta finansministern:

”Det verkar mest som att man pratat sig fast vid någon principiell hållning där, och det brukar sällan vara vettigt.”

I ett samtal med EFN berättar Anders Borg om sin syn på Riksbanken, på den svenska ekonomin och på det infekterade politiska klimat som präglar Sverige i dag. Han varnar också för att Europa kan stå inför en ny och värre kris där banker kan bli som zombiebankerna i Japan. Anders Borg berättar även om sin syn på både finanskrisen och sin tid som ledande moderat politiker.

Anders Borg delar också med sig av sitt stora intresse för biografier, och korar tre socialdemokratiska politiker till de mest läsvärda.

Däremot ger han inte mycket för den av socialdemokraterna ledda regering som styr Sverige i dag.

”Det är nog den sämsta socialdemokratiska regering vi haft på åtminstone tre decennier.”

Se hela inslaget här (29:29 min, nytt fönster)