Analyst Group: Aktieanalys på Greater Than – AI-baserad premiemodell ersätter ett gammalt system

Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) ingår i InsurTech-vågen vilken just nu förändrar den traditionella försäkringsbranschen.

Det finns flera värdedrivare och då marknaden är omfattande i storlek har Greater Than bra förutsättningar för att växa. Bolaget har under 2017 och 2018 ingått flera samarbeten med försäkringsaktörer inom Norden, samt inom andra vertikaler av bilindustrin. Greater Than bedöms ha tillväxtkapital för att fortsätta bearbeta marknaden under H1-18, samtidigt som tidigare tecknade avtal börjar ge en större utväxling i försäljningen.

För fullständig analys läs här: https://analystgroup.se/analysis/greater-than-q4-17/

Nedan följer en sammanfattning av Analyst Groups syn på Greater Than som investering.

Under 2018 ska försäljningen fortsätta öka.

Under senaste året har Greater Than ingått flera samarbeten med försäkringsaktörer, både i och utanför Sverige, samt inom andra vertikaler av bilindustrin. Under 2018 förväntas nya avtal tecknas, samtidigt som de tidigare ger god utväxling i försäljningen. Under 2017 uppgick försäljningen till 8 MSEK, att jämföra med 3,5 MSEK 2016. Bolagets AI-plattform genererar således intäkter redan idag.

Greater Thans AI-baserade premiemodell ersätter ett gammalt system.

Istället för kollektiv prissättning som baseras på äldre skadestatistik prissätter Bolagets AI varje enskild biltur baserat på realtidsdata. Individuell prissättning resulterar i sänkta kostnader och med Bolagets AI-modell blir prissättningen granulär, transparent och påverkbar för konsumenten.

God skalbarhet i white label-lösningar.

Genom Enerfy-plattformen erbjuder Greater Than försäkringsbolag en helt digital bilförsäkring som de under eget varumärke kan sälja till kunder inom ett par veckor från att licensavtal ingåtts. Senaste året har Greater Than etablerat avtal inom hela Norden. Affärsmodellen möjliggör exponentiell tillväxt med goda bruttomarginaler.

Adresserar en marknad med miljontals potentiella användare.

Med Enerfy Car Insurance adresserar Greater Than 240 miljoner potentiella användare bara i Europa. Bolaget ser även potential i USA och Kina. Redan vid en mindre marknadsandel kan Greater Than generera betydande intäkter.

En framtid med både möjligheter och utmaningar.

Trots pågående förändring är den traditionella försäkringsbranschen trögrörlig, vilket leder till utmaningar för Bolaget. Den potentiella tillväxten kan ta längre tid än väntat, vilket skulle påverka Bolagets finansiella ställning.