Analysguiden: Plattform för säkerhet

Verisec har lång erfarenhet av digitala identiteter och informa­tionssäkerhet.

Analysguiden: Plattform för säkerhet 1Bolaget är väl positionerat för att kunna utnyttja den förväntade marknadstillväxten för digitala identiteter med deras Freja eID.

Verisec startades 2002 med målet att på ett säkert och enkelt sätt göra den digitala världen tillgänglig. Verisec har under åren varit marknadsledande på säkra inloggnings-enheter till bankkunder som SEB och Swedbank. Norden står idag också för majoriteten av bolagets omsättning. En internationell expansion har inletts där är övergången till nästa generations digitala säkerhetslösning är drivande för bolaget. Genom produktfamiljen Freja har bolaget ett starkt erbjudande. Bolaget strategi är att främst expandera inom EMEA med tydligt fokus på den Europeiska marknaden.

För att utnyttja affärsmöjligheten som framväxten av de ekosystem av e-legitimationer har skapats i Sverige och de andra nordiska grannländerna intitierade bolaget ett stort steg att ställa om verksamheten mot denna nya affärsmöjlighet. Genom en allt mer uppkopplad värld kommer det ställa allt större krav på säkerhet och det är troligt att marknaden kommer att kräva någon form av e-legitimation. Detta kommer drivas av olika krafter på marknaden, dels förstås genom kundernas krav samt krav från olika instanser däribland EU.

Genom lanseringen av Freja eID är Verisec väl positionerat för att ta del av en den förväntade tillväxten i marknaden. Efterfrågan på alternativ till de nu etablarade säkerhetslösningarna kommer att krävas. Den utvecklingen som har skett i Sverige kommer sannolikt även att ske internationellt och e-legitimering kommer mest troligtvis bli en global bransch med stora värden.
I vårt basscenario räknar vi med att Verisec når en status som ett framgångsrikt alternativ på den Svenska marknaden men vi ser även stor potential på andra marknader. Vi initierar bevakning med ett motiverat pris per aktien i basscenariot till 140 kronor.