”Amazon är inget för oss”

Externa marknadsplatser blir allt mer populära världen över.

”Amazon är inget för oss” 1
Thomas Svensson, Partner manager och e-handelsexpert, Svea Ekonomi.

Aktörer som Amazon och Alibaba dominerar idag sina marknader och sprider sig snabbt till nya. Svenska företagare är dock inte imponerade. En ny rapport från bank- och finansgruppen Svea visar nämligen att enbart fyra procent av Sveriges B2B-företag nyttjar en extern marknadsplats. Och sju procent har inte ens övervägt att göra det.

Svenska företag med B2B-försäljning är överens. Externa digitala marknadsplatser är inget för dem. Det visar Sveas rapport Digital försäljning till företag. Där har fler än 500 B2B-företag svarat på frågor gällande deras inställning till externa digitala marknadsplatser. Undersökningen visar att 86 procent inte överväger att använda en digital extern marknadsplats för sin digitala försäljning. Den vanligaste anledningen till det är att företagets produkter/tjänster inte passar där, det uppger två av tre.

Konkurrensen på marknadsplatserna verkar dock inte skrämma företagarna. Endast en procent uppger nämligen att konkurrensen är för hård.

– Som företagare bör man sätta sig in i hur dessa marknadsplatser kan påverka verksamheten. Det finns nämligen både utmaningar och möjligheter med att finnas där. Här bör företag ha ett mer öppet sinne. Det kan ge företag ytterligare exponering samtidigt som de når marknader de tidigare inte bearbetat, säger Thomas Svensson, Partner manager och e-handelsexpert, Svea Ekonomi.

Digitala marknadsplatser – en global succé Trots svenska företagares skeptiska inställning till marknadsplatserna gör de succé runt om i världen. Amazon omsätter årligen ungefär 90 miljarder kronor och fortsätter att växa. Ett tydligt bevis på att konceptet är uppskattat. Även om Amazon och liknande alternativ inte finns på den svenska marknaden i dagsläget bör företagare vara medvetna om fördelarna. Thomas Svensson har därför listat tre viktiga aspekter med digitala marknadsplatser.

Tre fördelar med externa digitala marknadsplatser: Smidighet Försäljning på en extern marknadsplats innebär flera fördelar. Du slipper exempelvis utveckla den digitala plattformen själv samtidigt som centrala avtal för logistik och betallösningar redan finns på plats. Större synlighet Att sälja sina varor eller tjänster via exempelvis Amazon innebär ökad synlighet. Det kan också ge dig en bättre ranking på̊ Google eftersom du kan få trafik från de stora marknadsplatserna.

Fler konverteringar Det kan också hjälpa till att bygga legitimitet till ditt varumärke. Kunder som aldrig köpt av dig tidigare kan vara svåra att konvertera. Men genom att sälja på̊ en etablerad marknadsplats kan kunderna känna sig mer trygga under köpprocessen.