Alecta lanserar nytt internetkontor för 35 000 företagskunder

Idag lanserar Alecta ett nytt internetkontor för företag och ombud. Tjänsten riktar sig till 35 000 företags- och ombudskunder.

Alecta lanserar nytt internetkontor för 35 000 företagskunder 1I internetkontoret kan Alectas företags- och ombudskunder bland annat hämta uppgifter om de anställdas ITP-försäkringar, göra kostnadsberäkningar, ta fram prognoser och administrera behörigheter. Idag gör Alectas företags- och ombudskunder cirka 125 000 inloggningar årligen på internetkontoret.

– Att våra kunder kan få en tydlig bild över viktiga nyckeltal och själva ta ut rapporter ger dem en större trygghet när de exempelvis behöver räkna på personalkostnader, jämföra information om sjukskrivningar med andra företag eller ge sina medarbetare råd kring tjänstepension. Det nya internetkontoret är byggt för att våra kunder ska få så stor nytta som möjligt av sina kollektivavtalade försäkringar, säger Katarina Thorslund, Chef Kund och vice vd på Alecta.

Dashboard visualiserar data och väcker nyfikenhet

En unik översikt, ”dashboard”, möter kunden efter inloggning. Där sammanfattas stora mängder data i en enkel och lättöverskådlig vy. Kunden kan se nyckeltal för sitt eget företag på ett intresseväckande sätt. Bland annat ges en aktuell bild över medarbetare som är sjukskrivna, hur många som omfattas av ITP 1 respektive ITP 2 och vilka som har valt en alternativ pensionslösning med mera. Uppgifterna om sjuka visas även bakåt i tiden och kan jämföras med hur det ser ut hos Alectas andra kundföretag.

– En framgångsfaktor i utvecklingen av det nya internetkontoret har varit ett agilt arbetssätt och att en blandning av kompetenser har deltagit i arbetet. En annan viktig faktor är att vi löpande låtit våra kunder vara med och testa med hjälp av våra användbarhetsexperter, säger Katarina Thorslund, Chef Kund och vice vd på Alecta.