AkzoNobel i samarbete med Orange Business Services för att stötta företagets digitala transformation med säkra globala anslutningstjänster

AkzoNobel har utökat sitt avtal med Orange Business Services för att omvandla sin globala nätverks- och säkerhetsinfrastruktur, konvergera IT- och driftsteknik (IT/OT) och förbättra säkerheten.

AkzoNobel i samarbete med Orange Business Services för att stötta företagets digitala transformation med säkra globala anslutningstjänster 1Partnerskapet gör det möjligt för AkzoNobel att öka sin innovationsbudget och driva på sin digitala transformation.

Orange kommer tillhandahålla en rad tjänster, inklusive mjukvarudefinierade WAN och LAN, MSI (Multisourcing Service Integration), säkerhets- och konsulttjänster för att transformera AkzoNobels globala konnektivitet. Orange kommer också att stötta AkzoNobels centralisering av nätverks- och IT-drift, koppla upp och hantera hela kedjan från fabrik till butik, i alla regioner.

Som global integratör av digitala tjänster kommer Orange att hantera tjänster och teknik från flera nätverks- och telefonileverantörer åt AkzoNobel genom att använda en MSI-modell. Det ger AkzoNobel ett enklare partnerlandskap och lägre kostnader.

Orange skapar dessutom en CyberSOC för att kunna hantera övervakningen och säkerhet för hela miljön för både IT och OT. Med stöd av Orange Cyberdefense kommer detta SOC att samla säkerhetsinformation, analysera säkerhetshändelser och göra riskanalyser. Orange kommer även att lansera ytterligare säkerhetsprocesser för företagets nätverksinfrastruktur, som också innefattar distansarbete för användare och att ansluta tredjepartsaktörer.

Molntransformation

Som en del av transformationen kommer AkzoNobel också att flytta sina applikationer till molnet. Orange tillhandahåller robust och säker anslutning från digitala arbetsplatser till molnbaserade applikationer för hela den globala personalstyrkan.

SD-WAN kommer att hjälpa AkzoNobel att ytterligare optimera sina nätverkskostnader genom att utnyttja internetåtkomst, ge direkt tillgång till molnet för lokalkontor och prioritera affärskritiska applikationer med hjälp av anslutningar med hög prestanda. Orange hanterar och integrerar också AkzoNobels gamla anslutningar för att möjliggöra en effektiv omställning till unika UC-tjänster (Unified Communication).

Dessutom tillhandahåller Orange konsulttjänster för AkzoNobels dataanalysprogram som gör det möjligt för företaget att få mer och bättre insikter genom att använda data från hela verksamheten. Detta gör det möjligt att samla affärsinformation, värde och insikt. Alla tjänster är integrerade i AkzoNobels miljö och hanteras på ett enhetligt sätt globalt och ger rapporter, dashboards och råd som kan leverera verkligt affärsvärde.

  • För att fungera mer effektivt ville vi förenkla vårt ekosystem av IT-partner, säger Dirk van der Heijden, chef för global IT-drift på AkzoNobel. Genom att bygga vidare på det drygt 15 år långa och framgångsrika samarbetet med Orange vet vi att vi kan lita på dem som strategisk leverantör av IT-tjänster. Vi ser fram emot att få samarbeta med Orange runt OT- och datainformationstjänster för att ytterligare stärka vår verksamhet.
  • Vi har en lång och gedigen historia tillsammans med AkzoNobel när det gäller att optimera infrastruktur för att skapa konkurrensfördelar, säger Frank Baggermans, chef för Orange Business Services i BeNeLux-regionen. Vi är glada över att kunna fortsätta samarbetet, hitta säkra och innovativa sätt att främja tillväxt och utnyttja värdefulla datainsikter för att skapa innovation. Det är precis det vi alltid gör för att stötta våra nyckelkunder: ansluta, skydda och förnya.