Aktuell sjukskrivningssituation 17/3 2020 – måndag med rekordmånga sjukanmälningar

​Aldrig tidigare har så många anmält frånvaro för sjukdom eller VAB som nu. Majoriteten av sjukskrivningarna rör mildare symptom.

Aktuell sjukskrivningssituation 17/3 2020 – måndag med rekordmånga sjukanmälningar 1
Antal nya frånvarotillfällen per 100 000 medarbetare per dag.

Det visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

– Vi har aldrig någonsin upplevt så många sjukanmälningsärenden på en dag, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Previa Sjuk och Frisk omfattar 156 000 personer på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro. Nu visar statistik från Previa Sjuk och Frisk att veckan inletts med rekordmånga sjukanmälningar.

Måndagar är statistiskt den dag när flest frånvaroanmälningar startar på. Den nivå som uppmätts denna vecka är dock avsevärt högre än en genomsnittlig måndag.

– Den nivå som syntes igår saknar motstycke då det inkom lika många ärenden på en dag som det vanligtvis gör på en hel vecka, säger Lennart Sohlberg, analytiker på Previa.

Totalt sett ökar korttidsfrånvaron stadigt under mars månad med en signifikant uppgång från torsdag vecka 11.

– Förutom sjuk-, VAB- och friskanmälningar så märker vi av ett ökat antal kontakter där personer vill förlänga sin sjukskrivning, VAB alternativt växla mellan dessa, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Förkylningssymptom är den sjukskrivningsorsaken som ökar mest.

– Fortsatt rör det sig övervägande om mildare symtom, framförallt förkylningssymptom, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.