Akamai och MUFG lanserar ett blockchain-baserat betalningsnätverk

Akamai och Nasdaq-noterade finansaktören MUFG lanserar nu en blockchain-baserad betalningsplattform med hög skalbarhet och hastighet.

Akamai och MUFG lanserar ett blockchain-baserat betalningsnätverk 1Plattformen är konstruerad för att kunna utföra mer än en miljon transaktioner per sekund och är tänkt att möjliggöra nästa generations behov av betalningssystem.

Det nya hyperskaliga betalningsnätverket drivs av en helt nyutvecklad blockchain-arkitektur som kan hantera mer än en miljon transaktioner per sekund vid latenser på mindre än två sekunder per transaktion. Den underliggande blockchain-arkitekturen förväntas vara utbyggbar till 10 miljoner transaktioner per sekund.

Transaktioner som genomförs över betalningsnätet kommer att accelereras och säkras av Akamais marknadsledande Cloud Security-lösning. På så sätt kan företagen minska sina kostnader och höja säkerheten med digitala betalningar i mycket stort skala.

– Detta nya blockchain- och online-baserade betalningssystem, byggt på vår molnplattform, kommer att hantera de problem som tidigare stoppat en bredare användning av blockchain. Det handlar främst om utmaningar med skalbarhet, latens och säkerhet. Tillsammans kan Akamai och MUFG leverera innovativa lösningar som hjälper våra kunder med deras betalningsbehov, säger Dr. Tom Leighton, VD och koncernchef grundare av Akamai.

– Blockchain-tekniken är inte direkt ny, men dess tillämpningar är förhållandevis begränsade i jämförelse med dess potential. Jag är övertygad om att det här initiativet kommer att leda till att många nya innovationer kan förverkligas med hjälp av en global Blockchain-plattform. Enbart här i Sverige finns ett antal nya start-ups och entreprenörer med riktigt innovativa idéer som nu kan få en inkubator, säger Erik Henriksson, kundansvarig på Akamai Sverige.

Som ett bra exempel på en svensk tillämpning nämner Erik Henriksson Lantmäteriet, den svenska myndigheten som under två år har drivit ett innovationsprojekt för att se om och hur blockkedjetekniken kan användas för att hantera och förenkla processen kring fastighetsköp.

Nyligen nådde Lantmäteriet ett delmål när man kunde demonstrera ett fastighetsköp som skedde med blockkedjeteknik.

– Det är extra kul att se hur en innovativ myndighet bygger en prototyp på ett modernt koncept som kommer att ha en direkt påverkan på oss som konsumenter och privatpersoner. Vi ser även intressanta initiativ inom flera olika branscher utöver finans som exempelvis inom tillverkningsindustrin, analysbolag, forskningsorganisationer och detaljhandel. Men också inom vitt skilda branscher som hälsovård och energi, säger Erik Henriksson.

MUFG och Akamai kommer att bygga vidare på den teknik som finns på Akamai Intelligent Platform. Betalningsnätet förväntas vara tillgängligt i Japan under första halvåret 2020 och innehålla en uppsättning tjänster som inkluderar stöd för aktuell betalningshantering, betalning per användning, mikrobetalningar och andra utvecklade IoT-aktiverade betalningstransaktioner.