Akamai med på Thomson Reuters Top 100-tech-lista

Akamai är ett av företagen på Top 100 Global Technology Leader som utses av Thomson Reuters.

Akamai med på Thomson Reuters Top 100-tech-lista 1Listan rankar 5 000 globala teknikföretags arbetsinsatser inom bland annat CSR, ekonomi och hållbarhet.

Studien är teknikbranschens första holistiska bedömning av dess aktörer och använder en 28-punkts datadriven algoritm för att objektivt identifiera de företag som ligger i absolut framkant i dagens komplexa affärsmiljö. Metodiken ligger som en patentansökan och har utvecklats av Thomson Reuters Boston Innovation Lab. De granskar hur drygt 5 000 teknikföretag sköter sig inom områden som ekonomi, socialt ansvar och hållbarhet.

– I drygt två decennier har vi på Akamai arbetat med att göra Internet snabbt, pålitligt och säkert för våra kunder och partner. Att vi nu befinner oss på den här listan gör att vi befinner oss i gott sällskap, säger Dr. Tom Leighton, VD för Akamai.