AI-teknologiskt bolag ny medlem i branschorganisationen för utbildningsteknologi

Branschorganisationen för utbildningsteknologi, Swedish Edtech Industry, välkomnar nu ett helt nystartat bolag, startat av forskare vid Stockholms Universitet.

AI-teknologiskt bolag ny medlem i branschorganisationen för utbildningsteknologi 1Swedish Edtech Industry startade så sent som i januari 2017 och samlar företag som levererar utbildningsteknologi till utbildningssektorn.

Att intresset hos bolagen är så stort att gå med i branschorganisationen visar på behovet av att samarbeta i ett starkt ekosystem som delar kunskap och där vi kan arbeta branschövergripande med olika initiativ och förbättringsfrågor, säger Jannie Jeppesen, vd på Swedish Edtech Industry. Vi är en förhållandevis ung bransch och när vi nu etablerat oss har vi för första gången ett forum för samverkan där ökad kvalitet och effektivisering står i fokus. Vi har redan startat flera branschövergripande initiativ för att underlätta och få smarta ekosystem på plats ute på skolorna och i utbildningssystemet för vuxna. Edtechkartan har alltmer blivit ett nav för det arbetet.

“Vi går med i Swedish Edtech Industry för att vi är övertygade om att samarbete mellan edtechaktörer är essentiellt för sektorns utveckling.” – Jalal Nouri, vd EdAI Technologies

EdAI Technologies är en startup grundad av forskare från Stockholms Universitet som fokuserar på att utveckla innovativa AI-baserade utbildningsteknologier. Just nu utvecklas en AI-baserad lärplattform för grundskola, gymnasium och universitet som är byggd för att stödja datadrivet lärande, undervisning och skolförbättring.