Advenica breddar avtal med svensk myndighet – ny order värd 3 MSEK

Den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, Advenica, har tecknat ett utökat avtal med en av sina befintliga kunder bland svenska myndigheter.

Advenica breddar avtal med svensk myndighet - ny order värd 3 MSEK 1Avtalet omfattar tillbehör till redan installerad hårdvarukryptering.

Affären är värd 3 MSEK och leverans beräknas ske under första kvartalet 2018. Kunden, en större svensk myndighet, är en etablerad affärsrelation som Advenica tidigare har levererat liknande utrustning till. Den nya beställningen kompletterar befintliga installationer av Advenicas hårdvarukryptering.

Advenicas kryptoprodukter skyddar den högsta nivån av skyddsvärd information inom Försvarsmakten. Dessutom är den godkänd för krypterad kommunikation av den högsta nivån av skyddsvärd information inom EU.

Branschens karaktär och omständigheter som rör leveransen och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras.

“Lika viktigt som att utvecklas med nya kunder är det att stärka de befintliga relationer vi har. Vi är mycket glada att växa tillsammans med denna kund”, säger Einar Lindquist, VD Advenica AB.