Accountor väljer Analyste Banking för sina kunder

Accountor, som är specialiserade på programvarulösningar och outsourcingtjänster inom ekonomi och HR, har valt Analyste som sin partner för transaktionstjänster.

Accountor väljer Analyste Banking för sina kunder 1Under våren och sommaren 2020 kommer alla Accountors kunder inom ekonomiska outsourcingtjänster och löneadministration i Finland att få tillgång till Analyste Banking SaaS.

Mindre rutinarbete, mer produktivitet

Den webbaserade multi-banking-lösningen passar organisationer i alla former och storlekar. Funktionerna för att ta emot och skicka betalningsunderlag till och från bankerna är automatiserade i Analyste Banking, och programvaran bevakar transaktionerna och rapporterar avvikelser. Den här okomplicerade och transparenta banking-lösningen innebär att medarbetarna slipper utföra rutinarbete och kan ägna sig åt mer givande uppgifter.

Längre fram kommer Accountors kunder även att få tillgång till Analyste CashForecast, en lösning som spårar och rapporterar alla inkomster och utgifter. Det möjliggör en korrekt kassaflödesprognos, vilket i sin tur underlättar hantering och planering av kassaflödet.

Samarbetar även inom produktutveckling

Analyste upplever en stark tillväxt i de nordiska länderna och Accountor är redan väl etablerat i sju länder. Det gör oss till naturliga samarbetspartners även inom produktutveckling. Tillsammans kommer vi att fortsätta förbättra Banking SaaS-lösningen för allt fler kunder. Vi strävar efter bästa möjliga lösningar, som ska vara automatiserade och effektiva.