Acando utvecklar identitetshanteringen hos Folksam

Acando har fått i uppdrag att uppgradera försäkringsbolaget Folksams IAM-plattform. Den nya plattformen kommer att göra det enklare för företaget att hantera behörigheter.

Acando utvecklar identitetshanteringen hos Folksam 1Folksam var i behov av att uppgradera sin IAM-plattform. En IAM-plattform finns för att ge accesser och behörigheter till system, byggnader, intranät, mejlkonton med mera. Den IAM-plattform som fanns på plats hos försäkringsbolaget hade uppnått sin beräknade livslängd. Folksam tog därför hjälp av Acando med projektledning och för att leverera en uppgradering av plattformen. Acandos team på plats kommer att se över hela lösningen och bygga upp en ny arkitektur enligt best practice och som fungerar mer effektivt.

– Vi är glada över det förtroende vi fått att tillsammans med Folksam skapa ett uppdaterat system som är anpassat efter verksamhetens behov där en effektivare arbetsrutin möjliggörs, samtidigt som en högre säkerhet i linje med GDPR direkt uppnås. Vi ser också att denna systemuppdatering bäddar för ett framtida arbete mot ytterligare förbättring och ökat användande både internt och externt i bolaget, säger Jannicke Bjurselius, projektledare på Acando.