B3IT stärker satsningen på molntjänster

B3IT Management, breddar nu sin verksamhet genom att etablera en ny affärsenhet med fokus på drift och förvaltning av molnbaserade lösningar, under namnet B3IT Cloud Services. Genom att dra nytta av de massiva kapitalinvesteringar aktörer som Microsoft gjort i infrastruktur…
Cleantech Invest ökar ägandet i ResQ Club

Cleantech Invest har deltagit i en intern investeringsrunda i sitt portföljbolag ResQ Club. Cleantech Invest ägande var 8.7% före investeringen och är 14.7% efter. Flera av nuvarande ägare deltog. ResQ Clubs verksamhet är i centrum för det som kallas digital…