95 procent av svenska kontorsarbetare känner sig frustrerade på jobbet

En ny studie från Staples visar att kontorsarbetare i hög grad känner sig frustrerade och vill byta jobb, men ändå inte kommer vidare.

95 procent av svenska kontorsarbetare känner sig frustrerade på jobbet 1En ny rapport från Staples visar att svenska kontorsarbetare känner sig frustrerade på jobbet och lider av så kallad Vocation Frustration. 95 procent känner sig frustrerade i sina arbetsmiljöer, vilket resulterar i att många vill fly undan kontorslivet helt och hållet. Bland dem som inte kan ta sig ut ur hamsterhjulet hamnar en av tre (30 %) på LinkedIn där de surfar mellan jobbannonser efter något bättre. Att hoppa mellan jobb är fruktsamt.

Kontorsarbetare förutspås ha 11,7 jobb mellan åldrarna 18 och 48.i Förväntningar på att gräset ska vara grönare på andra sidan gör att de flesta kontorsarbetare tänker på att byta jobb. När de väl byter jobb är det däremot många som bara upplever en kortsiktig förbättring. Enligt studien blir två tredjedelar (66 %) frustrerade på sin nya arbetsplats redan inom sex månader.

Rapporten visar på en tydlig koppling mellan kontorsmiljö, människorna i den och deras benägenhet att stanna kvar. Varannan svensk kontorsarbetare håller med om att en välfungerande och attraktiv kontorsmiljö skulle göra att fler var benägna att stanna kvar.

54 procent av svenska kontorsarbetare söker självuppfyllelse via jobbet och för hälften är kontorsmiljön en bidragande faktor kring hur självuppfyllda de känner sig. Med så många som söker förändring medför resultaten av studien också att många arbetsplatser inte håller måttet.

Professor Sir Cary Cooper, expert på organisationspsykologi på Alliance Manchester Business School, kommenterar, ”De flesta människor spenderar fler vakna timmar på jobbet än hemma. Utformningen av arbetsplatsen är därför mycket viktigt för de anställdas hälsa, välmående och prestation. Som rapporten visar, söker 54 procent självuppfyllelse via sin arbetsplats. Den fysiska och psykologiska miljön är avgörande för att uppnå denna självuppfyllelse. Hur du bemöts (genom beröm och belöning istället för felsökning), rimliga arbetstider och ett flexibelt arbete där det behövs, tillsammans med en högkvalitativ arbetsmiljö, är fundamentalt för att öka medarbetarnasnöjdhet. Den fysiska miljön är inte bara viktig på grund av att den gör arbetet uppfyllande, den visar också de anställda att de är viktiga för företaget.”

Patrik Schedvin, Managing Director på Staples i Sverige fortsätter, ”Vår rapport visar att kontorsmiljön har en viktig roll när det kommer till hur vi känner inför våra jobb. Att säkerställa rätt sorts arbetsmiljö – om det så är med rätt utrustning, den rätta kontorslayouten eller rätt kontorsmaterial – räcker långt när det kommer till att minska dagligt missnöje. Självklart är nytt kontorsmaterial eller nya stolar inte lösningen på att hjälpa medarbetare att känna sig fullbordade, det vore att göra det hela lite väl enkelt. Att förbättra den fysiska arbetsmiljön är däremot en bra start som i längden bidrar till positiva förändringar.”