“Money grows where sustainability flows”

 

Ingen ekonomi utan ekologi, allt hänger ihop. Det politiska trycket i frågorna ökar och kunderna säger sitt. Givet det, vilka bolag tror du har en ljus framtid?

Dagens misshushållning med jordens naturresurser är en av vår tids största utmaningar. Vi är helt beroende av jordens resurser för att tjäna pengar. "Money grows where sustainability flows" 1Brist på vatten, ren luft och kapacitet för avfallshantering förändrar prisbilden på insatsvaror. Bolags resurseffektivisering är därför avgörande för lönsamheten på kort och lång sikt.

Tyngdpunkten i världsekonomin har flyttats till tillväxtländer där en globalt ökande medelklass gradvis anpassar sin konsumtion till industriländernas, vilket sätter allvarlig press på miljö och tillgång till resurser. Fler vill ha mer. Befolkningstillväxt i kombination med resursbrist kräver radikala teknologiska innovationer, förändrade levnadsvanor och produktionsreformer. Det handlar alltså även om värdeskapande och vilka bolag som har lösningar på framtidens utmaningar.

Politiska vindar och ett positivt konsumenttryck
Som vd för ett fondbolagser jag det som självklart att vi ska vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Vi ska identifiera företag som ser hållbarhet som en källa till innovation och drivkraft för ekonomisk utveckling. Vi har också en nyckelroll att spela för att hjälpa kunderna att flytta sina pengar till mer hållbara lösningar. Genom att investera i bolag som integrerar hållbarhet i sina affärsmodeller kan vi tjäna pengar på företag som vill vara en del av lösningen. Jag är dessutom övertygad om att dessa bolag kommer bli mer framgångsrika än sina konkurrenter. Vi arbetar för att göra våra fonder enkla, prisvärda och hållbara. Det ska vara enkelt att göra rätt. Vi är aktiva inom branschen för att ta fram nyckeltal som inte bara mäter finansiella tal utan även andra faktorer.

Som konsumenter har vi även ansvar och möjlighet att påverka. Genom att göra medvetna val i vår vardag kan vi visa vår ståndpunkt och få till en förändring. Vi kan premiera företag med smarta lösningar på framtidens utmaningar. Regleringar, politiska vindar och ett positivt konsumenttryck gör sammantaget att allt färre vurmar för the bad guys.

Och tack och lov börjar allt fler av världens näringsidkare förstå att det inte finns någon ekonomi utan ekologi. Att allt hänger ihop.

Långsiktigt värdeskapande
Ett strategiskt hållbarhetsarbete i ett börsnoterat företag är alltså inget annat än ett långsiktigt strategiarbete med fokus på när väsentliga omvärldsförändringar beräknas inträffa. Företag med en konkret plan för att förbättra sin konkurrenskraft i ljuset av dessa kommer utan tvekan att leverera ett bättre aktieägarvärde och ta oss in i framtiden på ett sunt och smart sätt.

Jag tror på de hållbara bolagen och jag vill ha en hållbar framtid. Jag har valt väg, vilken väljer du?

Hälsningar

// Johanna