8 av 10 vill pensionsspara hållbart

8 av 10 anställda vill pensionsspara hållbart.

8 av 10 vill pensionsspara hållbart 1Samtidigt uppger endast 8 av 29 storbolag att de har en strategi för hållbara tjänstepensioner. Det finns alltså ett tydligt gap mellan anställdas önskemål och företagens faktiska krav i upphandlingar. Det visar SPPs årliga undersökning Blinda Fläcken.

För fjärde året i rad har SPP genomfört en undersökning av hållbarhetskrav för pensionsupphandlingar. Undersökningen visar att hållbart sparande ses som en hygienfråga i samma klass som god kundservice.

– Hållbara tjänstepensioner är en central del i företagets arbete med att bygga en stark värdegrund vilket är avgörande för att locka och behålla framtidens talanger. Tjänstepensionen har en outnyttjad potential för att stärka företagets hållbarhetsprofil, kommenterar Staffan Hansén, vd på SPP.

Bland de 29 noterade bolagen på OMXS30 som hållbarhetsredovisar nämns inte hållbarhetskrav i pensionsupphandlingar och kapitalplaceringar, förutom hos bankerna. Utfallet är detsamma som vid förra årets Blinda fläcken-undersökning.

– Svenska företag investerar 500 miljoner kronor om dagen till de anställdas tjänstepensioner. Det är pengar med en enorm kraft att göra skillnad. För faktum är att pengar i sig varken är goda eller onda – de gör vad vi säger åt dem att göra. Nu är det upp till företagen att se till att de hamnar på rätt sida.

Efterfrågan bland de anställda möts inte

Det finns ett tydligt gap mellan de anställdas önskemål för sina pensioner och företagens faktiska lösningar.

– 8 av 10 anställda vill att tjänstepensionen ska placeras håll­bart. Många anser att arbetsgivaren har ansvaret och utgår från att det finns en strategi för hållbara tjänstepensioner på företaget – men det är bevisligen långt ifrån verkligheten, säger Staffan Hansén.