8 av 10 organisationer drabbade av säkerhetsincidenter – många skeptiska till nuvarande dataskydd

I undersökningen Global Data Protection Index 2020 Snapshot från Dell Technologies har över 1 000 beslutfattare från 15 olika länder fått svara på hur framtidens utmaningar påverkar organisationernas möjlighet att skydda sina data.

8 av 10 organisationer drabbade av säkerhetsincidenter – många skeptiska till nuvarande dataskydd 1Undersökningen visar att organisationer hanterar i snitt 40 procent mer data än vad de gjorde för ett år sedan.

– Data är ryggraden och nyckeln till organisationens digitala transformation. Framöver är moderna dataskyddsstrategier viktiga för att hjälpa företag göra smartare, snabbare beslut och förhindra kostsamma förändringar, säger Beth Phalen, president, Dell Technologies Data Protection.

Kort från undersökningen:

8 av 10 drabbade av allvarliga incidenter
Det största hotet mot all denna data är det ökande antalet säkerhetsincidenter, som cyberattacker och nedtid. 82 procent av beslutsfattarna svarar att deras organisation har hanterat en allvarlig incident under de senaste 12 månaderna – och 68 procent är rädda att deras organisation kommer att behöva hantera en allvarlig incident under de kommande 12 månaderna.

Många skeptiska till sitt nuvarande dataskydd
Tre av fyra beslutfattare tror att nya och kommande teknologier skapar en ökad komplexitet vad gäller dataskydd, medan 61 procent uppger att kommande teknologier riskerar att leda till en ökad risk. Undersökningen visar också att 81 procent tror att organisationens existerande dataskydd inte kommer att kunna möta alla framtida utmaningar.

Fler leverantörer leder till ökad risk
De organisationer som använder fler än en leverantör av dataskydd är dubbelt så sårbara för incidenter än de som använder en. Samtidigt väljer 80 procent av organisationerna att använda dataskyddslösningar från två eller fler leverantörer, en ökning på 20 procentenheter sedan 2016.

Molnet extremt viktigt
Företag använder en kombination av molnstrategier när de implementerar nya applikationer. Undersökningen visar att organisationer föredrar offentliga moln/SaaS (43 procent), hybrida moln (42 procent) och privata moln (39 procent) för nyare applikationer. Dessutom uppger 85 procent av beslutsfattarna att det är obligatoriskt eller extremt viktigt för dataskyddsleverantörer att skydda applikationer som körs i molnet.