8 av 10 litar inte på sitt nuvarande dataskydd

I undersökningen Global Data Protection Index 2020 Snapshot från Dell Technologies har över 1 000 beslutfattare från 15 olika länder fått svara på hur framtidens säkerhetsarbete och datahantering kommer se ut. Och många är tveksamma till att deras nuvarande skydd räcker till.

8 av 10 litar inte på sitt nuvarande dataskydd 1Undersökningen visar att organisationer hanterar i snitt 40 procent mer data än vad de gjorde för ett år sedan. Det är en utveckling som bara lär fortgå. Som ett led i det är många också oroade över att ökningen av data leder till fler säkerhetsincidenter.

82 procent av beslutsfattarna svarar att deras organisation har hanterat en allvarlig incident under de senaste 12 månaderna. 68 procent är rädda att deras organisation kommer att behöva hantera en allvarlig incident under de kommande 12 månaderna.

– Det kommer inte som någon överraskning att så många är oroade. Faktum är att fler borde vara det. Organisationer kommer att ställas inför stora utmaningar framöver, och det kommer krävas att man är förberedd kring säkerheten. Där slarvas det rejält i dag, säger Tobias Helmer marknadschef på Dell Technologies Sverige.

Tre av fyra beslutfattare tror att nya och kommande tekniker skapar en ökad komplexitet vad gäller dataskydd, medan 61 procent uppger att kommande tekniker riskerar att leda till en ökad risk. Undersökningen visar också att 81 procent tror att organisationens existerande dataskydd inte kommer att kunna möta alla framtida utmaningar.

– Vi ser i dag att många företag helt förlitar sig på programvaror och säkerheten i sin infrastruktur för att skydda sina data. Men det är bara en liten del av säkerhetsarbetet. Till syvende och sist handlar det om att agera proaktivt, ha goda rutiner och utbilda personalen kontinuerligt, säger Tobias Helmer.

– Framtidens dataskydd kommer inte innebära någon radikal förändring på den punkten. Visserligen vet vi att nätkriminella blir allt mer sofistikerade men det visar bara att vi behöver vara än mer förberedda. Det blir allt viktigare framöver, när vi använder mer och känsligare data i vårt arbete.