6 av 10 vet inte om de är försäkrade när de jobbar hemifrån
Hem Försäkring 6 av 10 vet inte om de är försäkrade när de jobbar hemifrån

6 av 10 vet inte om de är försäkrade när de jobbar hemifrån

Publicerat av: Redaktionen

Hemarbetet tycks vara här för att stanna.

6 av 10 vet inte om de är försäkrade när de jobbar hemifrån

Arbetsgivare behöver undersöka och tydliggöra vilket försäkringsskydd de anställda har när de arbetar hemifrån.

En ny undersökning från försäkringsbolaget If visar att en majoritet av de som arbetar hemifrån inte vet vilket försäkringsskydd de omfattas av.

När man ramlar i trappan på jobbet eller bränner sig när man gör kaffe till ett möte täcks man av arbetsgivarens försäkring. Men vad gäller när man drabbas av samma sorts olycksfall i hemmet, när hemmet också fungerar som ens arbetsplats?

If har bett Novus att undersöka om svenska arbetstagare känner till vilket försäkringsskydd de har när de arbetar hemifrån. 64 procent av de som arbetar från hemmet säger att de inte har kunskap om vilket försäkringsskydd de har via arbetsgivaren.

Det är framför allt yngre arbetstagare som svävar i ovisshet om sitt försäkringsskydd. Bara 23 procent i gruppen 18-29 år vet om de omfattas av arbetsgivarens försäkring när de jobbar hemifrån.

– Okunskapen är oroande. När hemarbetet verkar vara här för att stanna är det viktigt att försäkringsskyddet förtydligas så att man som arbetstagare har en möjlighet att täcka upp eventuella brister med egna försäkringar, säger Beatrice Hamnström som arbetar med personförsäkringar på försäkringsbolaget If.

Vad räknas som arbetsskada?

En arbetsskada är en skada eller sjukdom som uppstår i samband med eller är orsakad av arbetet. Det gäller till exempel olycksfall i själva arbetet, olycksfall på väg till eller från arbetet, eller arbetssjukdom.

– Hemarbete öppnar för nya gränsdragningar. När arbetstid och fritid flyter ihop blir det svårt att avgöra vad som är vad. Det är antagligen inte att betrakta som arbetstid om du går en promenad för att handla lunch under hemarbetet – även om det hade varit det om du gått från kontoret i stället, säger Beatrice Hamnström

Skyddet vid hemarbete är inte lika omfattande. Om man ramlar i trappan under en paus täcks man inte av arbetsskadeförsäkringen, till exempel. Däremot täcks man av arbetsskadeförsäkringen om man skadar sig på själva arbetsmaterialet.

Arbetsskadeförsäkringen är anpassad efter ett sätt att arbeta som snabbt förändrats. Det är sannolikt att både den lagstadgade och den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen med tiden kommer att anpassas efter ett arbetsliv där allt fler tillbringar åtminstone en del av arbetstiden hemma. Till dess kan det vara klokt att själv se över sitt försäkringsskydd.

FAKTA: Svensk arbetsskadeförsäkring

Svenska arbetstagare har i allmänhet ett bra skydd. De allra flesta är bra försäkrade mot olyckor som sker under arbetstid i Sverige. Men pandemin och hemarbetet har aktualiserat ett antal aspekter som är bra att känna till.

Alla som förvärvsarbetar i Sverige omfattas av den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen, oavsett om man är anställd eller egenföretagare. De allra flesta omfattas också av den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen. Omkring 90 procent av de svenska arbetstagarna omfattas av kollektivavtal.

Arbetsgivare som inte har kollektivavtal kan också teckna försäkring för sina anställda. Om du inte omfattas av kollektivavtal, fråga din arbetsgivare vad som gäller på just din arbetsplats.

Eftersom det kan vara svårt att dra gränsen mellan vad som är arbete och fritid vid hemarbete, kan det vara klokt att ha en egen olycksfallsförsäkring som täcker båda. En privat olycksfallsförsäkring täcker skador på personen och det som den har på sig (till exempel glasögon). Om man tappar jobbdatorn i marken hemma täcks det varken av olycksfallsförsäkring eller av hemförsäkring, utan av arbetsgivarens egendomsförsäkring.

Ifs tips till anställda som jobbar hemma

  • Fråga din arbetsgivare vilka försäkringar du omfattas av vid hemarbete, både när det gäller olycksfall och egendomsskador.
  • Se över ditt eget försäkringsskydd. En egen privat olycksfallsförsäkring är bra att ha om olyckan är framme.
  • Arbetsgivaren ansvarar för att säkerställa en god arbetsmiljö. Det gäller även vid hemarbete. Diskutera med din arbetsgivare hur dina förutsättningar ser ut för att arbeta hemifrån och se till att du har tillgång till både arbetsverktyg och sådant som en bra stol eller bildskärm som är lämpliga för långvarigt hemarbete.

Råd till arbetsgivare

  • Se över de anställdas försäkringsskydd, både avseende olycksfall och egendomsskador.
  • Informera de medarbetare som arbetar hemifrån vilka försäkringar de omfattas av, vad som täcks och vad som inte täcks.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>