6 av 10 tjänstemän kan arbeta hemifrån

Den digitala transformationen har i grunden förändrat våra möjligheter att jobba flexibelt. En ny undersökning från Citrix visar att en majoritet av svenska tjänstemän i dag har möjlighet att arbeta exempelvis hemifrån vid behov. Samtidigt uppger nästan varannan att de arbetar mer än sin ordinarie arbetstid till följd av den ökade flexibiliteten. Detta ställer ökade krav på arbetsgivare och chefer att fokusera mer på resultat än de anställdas närvaro. Framgångsrika företag kan på så sätt både öka effektiviteten och samtidigt bli mer attraktiva arbetsgivare.

Digitaliseringen av våra arbetsplatser innebär att fler och fler enbart behöver en mobiltelefon och bärbar dator för att sköta sitt arbete, det har lett till att många jobbar där det passar dem bäst för stunden. I Novus-undersökningen som genomförts på uppdrag av Citrix svarade 57 % att de har mycket stora eller ganska stora möjligheter att arbeta flexibelt, endast 18 % svarade att de inte har någon möjlighet alls. På så sätt blir alltfler företag effektivare, när beroendet av exempelvis fysiska möten och dedikerade kontorsplatser minskar.untitled

En risk med att arbeta flexibelt är att arbetsdagarna spiller över på fritiden mer än tidigare, eftersom de etablerade kontorstiderna suddas ut när arbetet sker på andra platser. Bland de som kan arbeta flexibelt uppger hela 45 % att de samtidigt arbetar mer än sin ordinarie arbetstid, medan endast 3 % säger sig arbeta mindre än ordinarie arbetstid.

Att uppnå balans mellan arbete och privatliv har i flera år hamnat högst på önskelistan bland svenska högskole- och universitetsstudenter när de ska söka sina första jobb**. För att företag ska lyckas med detta behöver utvecklingen av smarta lösningar därför gå hand i hand med utvecklingen av personalvård. Det kan exempelvis handla om att etablera tydliga riktlinjer och skapa arbetskulturer där flexibilitet inte likställs med ökade krav på personalen.

Chefer och ledare som vill ligga i framkant behöver därför hitta en bra balans, som både ger de anställda ökad flexibilitet och samtidigt ökar medvetenheten om hur det påverkar oss på sikt. Två konkreta exempel på hur det kan göras är att leda genom exempel, samt att fokusera på faktiska resultat snarare än hur synliga de anställda är på kontoret.

Många svenska företag har redan gått ifrån fasta tider och kontorsplatser. Nästa stora utmaning är att skapa en kultur där flexibilitet inte betalas av med längre arbetsdagar, något som många tampas med idag. Nyckeln tror vi ligger i ett progressivt ledarskap, med chefer som lever som de lär – och som dessutom har förståelse för att omställningen måste få ta tid, säger Mats Ericson, försäljningschef på Citrix Sverige.

Citrix målsättning är att se till att appar och data är säkra och lätta att komma åt, var och när som helst, på alla enheter och nätverk. För att åstadkomma detta erbjuder man ett flertal smarta lösningar för företag.

*Novus slumpmässigt rekryterad webb-panel, 1 068 deltagare, juni 2016

**Universums Företagsbarometer 2016; www.universumglobal.com/se/foretagsbarometern-2016