Beslutsfattare inom bank- och finanssektorn i Europa är överens
Hem Nyheter Beslutsfattare inom bank- och finanssektorn i Europa är överens

Beslutsfattare inom bank- och finanssektorn i Europa är överens

Publicerat av: Redaktionen

Beslutsfattare inom bank- och finanssektorn i Europa är i stora drag överens om att digital transformation är en kritisk faktor för framtida framgång.

Men enligt nya data från rapporten Walking the Digital Tightrope, som genomförts av Fujitsu, tvivlar över hälften av beslutsfattarna på att deras organisation har den kunskap som krävs för att driva digitala projekt framgångsrikt och omkring en femtedel upplever att det saknas en digital strategi inom företaget. Fyra länder – Sverige, Storbritannien, Tyskland och Spanien – ingick i undersökningen som totalt omfattade 643 svar.

När övergripande data från rapporten offentliggjordes tidigare i år väckte den stor uppmärksamhet i Europa och dess slutsatser låg i linje med den digitaliseringsprocessenuppfattning svenska beslutsfattare har. Investors styrelseordförande Jacob Wallenberg beskrev i en intervju med Dagens Industri att han och andra ”lite yrvaket” konstaterat vilka möjligheter som digitaliseringen innebär.

”Just bank- och finanssektorn betraktas av många som en föregångare inom digitalisering, inte minst på grund av att mycket av den vardagliga bankverksamheten idag bedrivs på nätet, och det finns ett hårt tryck från slutkunderna att ytterligare utveckla närvaron. Därför är det i högsta grad relevant att titta närmare på hur självförtroendet och tron på digitalisering ser ut inom denna sektor”, säger Karin Schreil Jonsson, vd för Fujitsu i Sverige.

Slutsatser specifika för bank- och finanssektorn

Utbrutet ur den övergripande undersökningen kan följande slutsatser dras för bank- och finanssektorn internationellt. De svenska svaren redovisas separat.

Kunskap och beslutsnivå

73 % av företagen i finanssektorn betraktar sina digitala projekt som ett “hasardspel”. För svenska företag i bank- och finanssektorn är motsvarande siffra 68% och för alla företag oavsett bransch 70%.

64% av företagen totalt och 68% av svenska respondenter upplever att det är svårt att veta om man fattar rätt beslut kring digitala initiativ.

Sammantaget upplever fler än hälften av respondenterna inom bank- och finanssektorn – 52% – att de saknar rätt kunnskaper för att framgångsrikt genomföra digitala projekt. Bland de svenska företagen är denna siffra något lägre, 43%.

77 % av företagen inom finanssektorn önskar att driva på digitaliseringen snabbare. För Sverige är motsvarande siffra 78%.

En intressant skillnad mellan Sverige och övriga Europa är att 22% av företagen inom bank- och finanssektorn totalt sett svarar att den digitala agendan i första hand drivs på vd-nivå. För Sverige är motsvarande siffra endast 8%.

Samtidigt uppfattar 46% av de svenska respondenterna och 38% utslaget över hela undersökningen, att ”skapandet av nya intäkter/värden” är en av de viktigaste fördelarna med digital transformation.

De svenska svaren ligger i linje med övriga Europa när respondenterna ombeds välja de tre största hoten mot företag som inte digitaliserar sin verksamhet snabbt nog. De tre främsta är: Minskad produktivitet (Europa: 45% / Sverige: 49%); Ökade kostnader (41% / 46%); samt minskade intäkter (41% / 46%).

Sammanfattning:

  • I Europas bank- och finanssektor är vd:n i högre grad ledande i digitaliseringsprocessen – men bilden i Sverige är en annan.
  • Tre fjärdedelar av bank- och finansföretag vill driva digitaliseringen snabbare
  • Digital transformation upplevs som en kritisk faktor för framgång men det finns utbredd tveksamhet kring om man har de kunskaper och det engagemang som krävs för att uppnå den.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>