50 000 kr till startupbolag i Uppsala som vill utvecklas

UIC erbjuder finansiering till bolag som antas till UICs affärsutvecklingsprogram för tidiga startups.

50 000 kr till startupbolag i Uppsala som vill utvecklas 1
Foto: Abeni Wickham, grundare SciFree, har tagit emot verifieringsmedel från UIC

Vinnova har beviljat medel till UIC för att användas som verifieringsstöd till små och medelstora företag som antas till inkubatorn. Syftet med finansieringen är att så tidigt som möjligt säkerställa att det finns betalande kunder.

Uppsala läns företagsinkubator och accelerator, UIC, har fått verifieringsmedel från Vinnova att användas som verifieringsstöd till små och medelstora företag som antas till affärsutvecklingsprogrammen UIC Business Startup och UIC Business Build. Företag som genomfört UICs program räknas som UIC-bolag upp till ett år efter antagning.

Ett av bolagen som har beviljats verifieringsmedel är SciFree. SciFrees tekniska infrastruktur hjälper forskare och universitetsbibliotek som vill minska sin arbetsbörda för publicering och uppnå öppen, demokratisk, åtkomst genom att automatisera delar av arbetsflödet vid publicering.

– UICs verifieringsmedel möjliggjorde ett vetenskapligt angreppssätt att implementera sin affär. Det är det enda sättet att se om det du tror att kunden behöver är det som faktiskt leder till en framgångsrik affärsmöjlighet. Tack vare UICs bidrag kunde vi testa idéerna innan vi implementerade lösningarna för våra kunder, säger Abeni Wickham, grundare av SciFree.

Syftet med verifieringsmedlen är att så tidigt som möjligt verifiera att det finns kunder som har behovet och kan betala för den tänkta produkten eller tjänsten. Typ av aktivitet kan exempelvis vara att utföra tester med hjälp av externa experttjänster som är av vikt för att verifiera idén och utveckla företaget, t ex inom juridik, patent, teknik, design, rekrytering, optimering av nättjänster, kommunikation, upplägg av kliniska studier etc.

– En av de viktigaste uppgifterna vi har, när vi på UIC coachar bolag, är att se till att de inte slösar tid, energi och pengar på att utveckla produkter och tjänster som ingen vill ha. Då är det avgörande att de tidigt tar reda på om och var de betalande kunderna finns, långt före de har byggt klart sin tänkta produkt eller tjänst. Dessa verifieringsmedel är därför till mycket stor hjälp för att startupbolagen ska kunna genomföra dessa tidiga tester gentemot riktiga kunder, säger Lars Dahlbom, affärsutvecklare på UIC.