45 procent av ekonomifunktionerna har inte högre digital mognad än att de kan exportera kalkylblad från sitt ERP-system
Hem Rapport/undersökning 45 procent av ekonomifunktionerna har inte högre digital mognad än att de kan exportera kalkylblad från sitt ERP-system

45 procent av ekonomifunktionerna har inte högre digital mognad än att de kan exportera kalkylblad från sitt ERP-system

Publicerat av: Redaktionen

Trintech publicerar nu resultatet av en global undersökning bland ekonomifunktioner, som genomförts under första kvartalet i år för att se hur de har hanterat de snabbt förändrade förutsättningarna under pandemin, samt hur verksamheternas bokslutsarbete påverkats.

45 procent av ekonomifunktionerna har inte högre digital mognad än att de kan exportera kalkylblad från sitt ERP-systemBland resultaten framkommer att ekonomifunktionerna haft stora utmaningar att hantera den förändrade arbetssituationen under pandemin.

Den främsta anledningen till detta är att ekonomifunktionen är den avdelning som ofta haft den lägsta graden av digitalisering inom verksamheten. Detta bekräftas av undersökningsresultaten där 78 procent av de tillfrågade anser att de inte har nödvändig automatisering på plats och 45 procent uppger att deras automatisering inte sträcker sig längre än till att kunna exportera kalkylblad från sitt ERP-system.

– Det är helt klart att bristen på moderna digitala verktyg och automatiseringsfunktioner varit en stor utmaning för ekonomifunktionen under pandemin, både i att kunna fortsätta göra sitt jobb på ett effektivt sätt, men också att kunna bemöta de nya kraven som ställdes på verksamheten, säger Christer Hjortsparre, Sverigechef på Trintech.

Utmaning att snabbt ta fram uppdaterade beslutsunderlag

I och med att den globala pandemin innebar stor osäkerhet för många verksamheter ställdes också nya krav på ekonomifunktionen. Företagsledningar ville snabbt få tillgång till analyser, affärskritiska rapporter och beslutsunderlag, uppgifter som ofta hamnade på ekonomifunktionen. Bland resultaten framkommer att 38 procent av chefer på ledningsnivå uppger att tillgången på verksamhetskritiska analyser och underlag var den största utmaningen de senaste 12 månaderna. Motsvarande siffra för chefer längre ner i organisationen var 28 procent.

– Många viktiga arbetsuppgifter inom ekonomifunktioner utförs huvudsakligen med hjälp av kalkylblad som sparas, öppnas, uppdateras och sparas igen, vilket gör hela processen och samarbetet inom funktionen väldigt ineffektiv, särskilt när många arbetar på distans, säger Christer Hjortsparre. Vår undersökning visar att ekonomifunktioner inte bara haft svårt att utföra sina arbetsuppgifter utan också haft utmaningar med att uppfylla nya krav och behov från ledning och övriga verksamheten under pandemin.

Nästan 9 av 10 har en ineffektiv bokslutsprocess

Ineffektivitet och den låga graden av automatisering innebär också en stor utmaning för bokslutsarbetet. Hela 88 procent av de tillfrågade uppger att brist på automatisering, manuellt arbete och fel gör att deras bokslutsarbete inte blir effektivt.

– Det är oroande att en sådan viktig process som bokslutsarbetet skapar så mycket problem i verksamheten, säger Christer Hjortsparre. Istället för att ekonomifunktionen bidrar med viktig strategisk kompetens och ett stöd för verksamhetsledningen får de slita med att utföra basala arbetsuppgifter, viktiga uppgifter som inte får bli fel.

Digital mognad underlättar rekrytering

Problemet kan också eskalera om inte ekonomifunktionen kommer med på digitaliseringståget. Bland resultaten framkommer också att ekonomifunktioner med en låg grad av automatisering har svårare att rekrytera kompetenta medarbetare. 16 procent av verksamheterna som inte investerat i automatisering ser det som en utmaning de kommande fem åren, medan motsvarande siffra för mer digitalt mogna verksamheter är 4 procent.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>