30 miljarder till kunderna – trots turbulent börsår

Som ett resultat av flera års framgångsrik kapitalförvaltning har Skandia delat ut 30 miljarder i återbäring till sina kunder med traditionell förvaltning – detta trots ett turbulent börsår.

30 miljarder till kunderna - trots turbulent börsår 1
Skandia koncernchef Frans Lindelöw

Skandias sparare i traditionell förvaltning har under 2018 fått en återbäringsränta på 8,4 procent.

Trots att 2018 avslutades med breda börsnedgångar så har Skandia delat ut 30 miljarder till kunderna i återbäring. Den höga summan är ett resultat av en över tid framgångsrik kapitalförvaltning och en väl balanserad portfölj.

– Det är ett styrkebesked från Skandia att vi kan leverera en hög återbäring till våra kunder trots en utmanande finansmarknad. Skandias höga återbäring visar att vår traditionella förvaltning är en trygg och bra sparform när det är stormigt på börsen. Återbäringsräntans syfte är just att jämna ut den typ av svängningar som vi nu sett på börserna, säger Skandia koncernchef Frans Lindelöw.

Att Skandia delade ut 30 miljarder, trots ett oroligt börsår, beror främst på portföljens sammansättning med en välavvägd riskspridning mellan olika tillgångsslag.

– För Skandia har alternativa investeringar varit ett fokusområde under många år. Våra investeringar inom fastigheter, infrastruktur och private equity har resulterat i mycket bra avkastning över tid och bidragit till att vi under 2018 levererat en återbäringsränta på 8,4 procent. Det visar att de alternativa tillgångarna i vår portfölj är en styrka i oroliga tider på finansmarknaden, säger Frans Lindelöw.