3 dimensioner räcker inte i byggbranschen 2021, inte 4 eller 5 heller – det är dags för 6D

Hur lyckade byggprojekt blir, beror på hantering av ett flertal olika aspekter, eller dimensioner.

3 dimensioner räcker inte i byggbranschen 2021, inte 4 eller 5 heller – det är dags för 6D 1
Kenny Ingram, IFS Vice President, Engineering, Construction & Infrastructure, IFS

Just nu jobbas det för fullt med att bredda lösningarna, inte minst de mjukvaror som används. Under 2021 ökas takten i det arbetet. Det skriver: Kenny Ingram, IFS Vice President, Engineering, Construction & Infrastructure, IFS.

Nu har folk hos den där mjukvaruleverantören blivit tokiga, kanske du tänker. 6D? Så långt kom väl inte ens Einstein eller Stephen Hawking?

Vi kan börja med att konstatera att de tre rumsdimensionerna borde vara tämligen okontroversiella. Ett hus har trots allt en höjd, en bredd och ett djup. Då finns det alltså tre dimensioner kvar att reda ut för att komma fram till 6D.

Dimension 4: Tid

Diskussionen om dimensioner är relevant vad gäller de modeller som används i byggbranschen. Det handlar om så kallade BIM-modeller (building information modeling). Den fjärde dimensionen som används i sådana är tid, eller kanske ska man kalla den för schemaläggning.

Det här borde inte vara några konstigheter. Alla byggprojekt har, förhoppningsvis, tidsplaner. I alla byggprojekt som man hör talas om som lekman verkar i alla fall de inblandade misslyckats med att hålla sina tidsplaner.

Fördelen med att hantera tid i en modell, med hjälp av mjukvara, är att det i princip går att ta fram en videosimulering av hur, och i vilken ordning, något ska byggas. Lägg till det potential för bättre uppföljning av tidsplaner och för att göra bättre tidsplaner till att börja med, samt för ekonomiska simuleringar kopplade till tidsaspekter.

Dimension 5: Pengar

Om tid hanteras på olika sätt i byggprojekt, med hjälp av mjukvara, så är det inte lika självklart att hantera ekonomiska aspekter på ett lika rationellt sätt. En stor anledning till det är svaga kopplingar mellan BIM-modeller och de affärssystem i vilka den ekonomiska informationen finns. För att 5D verkligen ska bli verklighet behövs den kopplingen, antingen i specialiserade applikationer eller direkt i affärssystemet.

Min förutsägelse är att de utmaningar som byggbranschen har ställts inför under 2020 kommer att snabba på arbetet med att integrera BIM och affärssystem under 2021. Enkelt uttryckt blir den stora utmaningen att på ett enkelt sätt använda BIM-modeller för att göra kostnadsuppskattningar, och sedan föra tillbaka de faktiska kostnaderna till modellerna.

Under 2021 kommer vi att få se automatiserade lösningar för att integrera BIM-modeller och moduler i affärssystem för att göra kostnadsuppskattningar. Då slipper byggföretag göra enorma mängder manuella mätningar och beräkningar. För att lyckas krävs det verktyg för att kategorisera data och samla ihop dem i arbetspaket som hör till olika delar av ett byggprojekt. Då kan varje del kostnadsberäknas automatiskt.

Dimension 6: Underhåll

På lite längre sikt kommer integrationen att sträcka sig längre än till kostnadsberäkning, faktiskt ända fram till underhåll av sådant som byggts, vilket är den sjätte dimensionen. Tonvikten för att lyckas med det bygger på ett fritt flöde av information genom hela den sammantagna livscykeln för ett byggprojekt och för den efterföljande användningen av det som byggts. Om några år får vi se en snabb utveckling av 6D-BIM.

Trots alla oklarheter om framtiden tror jag att 2021 kommer att bli ett möjligheternas år för byggbranschen. För att verkligen dra nytta av möjligheterna krävs det strategisk framförhållning och mod, och en klar vision om hur tekniklösningar kan bidra till smartare sätt att jobba.