250 miljoner kronor i mikrolån till svenska småföretag

Marginalen Bank får som första svenska bank en mikrogaranti från Europeiska Investeringsfonden (EIF) för att underlätta för mindre företag med upp till nio anställda att få lånefinansiering.

250 miljoner kronor i mikrolån till svenska småföretag 1En företagare som söker ett företagslån med garantin behöver endast gå i borgen för 20 procent av lånebeloppet, som maximalt får uppgå till 250 000 kronor, eftersom garantin från EIF träder in och täcker resterande 80 procent.

Räntan på lånet är 30 punkter lägre än för motsvarande företagslån utan garantin.

I samarbete med rådgivningsorganisationen NyföretagarCentrum och med stöd av garantin lanseras även ett lån som är speciellt framtaget för nystartade företag – Uppstartslånet.

För att få ansöka om Uppstartslånet behöver även företagaren ha tagit ta del av rådgivning från Nyföretagarcentrum, bland annat med att ta fram en affärsplan och budget som utgör grunden i låneansökan.

–  Vi är mycket nöjda över att vi som första svenska bank har tilldelats mikrolånegarantin från EIF. Garantin har gjort det möjligt för oss att utveckla nya lånetjänster som kraftigt sänker kraven på ett av de största lånehindren för småföretagare – personlig borgen. Mikrolånen blir nu är en viktig del i vårt långsiktiga arbete med att underlätta för entreprenörer att växa och utvecklas, säger Ewa Glennow, vd på Marginalen Bank.

Flertalet studier från intresseorganisationer och forskning visar på svårigheter för mindre företag att få lånefinansiering. Särskilt kraven på säkerheter lyfts fram som ett problem.

– Mikrolån med goda villkor till nyföretagare genom bankerna och EIF finns i många länder. Det är en bra modell. Att Marginalen Bank nu i samarbete med NyföretagarCentrum som första bank gör det möjligt för fler att starta företag genom mikrolån är oerhört positivt. Det ger nya jobb, ökad integration och ökad ekonomisk tillväxt, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige.

Lånen möjliggörs genom en garanti som finansieras av EU genom programmet för sysselsättning och social innovation, EaSI. Programmet riktar sig till mindre företag i uppstarts- och tillväxtfas och garanterar 80 procent av ett enskilt lån. Totalt belopp som EIF garanterar Marginalen Bank uppgår till 20 miljoner kronor. Marginalen Banks totala möjliga utlåning av mikrolån inom ramen för garantin uppgår till 250 miljoner kronor och portföljen är tänkt att byggas upp inom en femårsperiod.